Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Діалог з науковим пізнанням
  4. Наукова стаття № 1

Перегляди  322 переглядів

Білан Дмитро Андрійович, Костенко Маргарита Андріївна

  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СПІВРОБІТНИКІВ МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИЛОВИХ СТРУКТУР

  
Анотація:
робота полягає у роз'яснені тих фізичних прийомів та елементів, які зможуть підвищити та підтримувати фізичну витривалість курсантів   

Ключові слова:
фізична підготовленість, легка атлетика, рукопашний бій, гімнастика   

УДК 351

Білан Дмитро Андрійович

майстер спорту України міжнародного класу з комбан дзю-дзютсу.

Дніпропетровського державного університету

внутрішніх справ

(Дніпро, Україна)

 

 Костенко Маргарита Андріївна

 здобувач вищої освіти 1 курсу

факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Дніпропетровського державного університету

внутрішніх справ

(Дніпро, Україна)

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

МАЙБУТНІХ СПІВРОБІТНИКІВ МВС УКРАЇНИ

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИЛОВИХ СТРУКТУР

 

Анотація: робота полягає у роз'яснені тих фізичних прийомів та елементів, які зможуть підвищити та підтримувати фізичну витривалість курсантів.

 

Ключові слова: фізична підготовленість, легка атлетика, рукопашний бій, гімнастика.

 

Суспільно-політичні та економічні процеси, що відбуваються в Україні, продовжують характеризуватися непростою соціальною і криміногенною обстановкою в суспільстві. Злочинність як і раніше є дестабілізуючим фактором суспільного розвитку, її масштаби представляють реальну загрозу процесу здійснення соціально-економічних реформ в країні. В суспільстві зростають вимоги до методів попередження та боротьби зі злочинністю, так як вжиті правоохоронними органами заходи з профілактики та розкриття злочинів не відповідають ні гостроті становища, ні масштабам зростання злочинності, ні запитам більшості населення країни. Зростання злочинності має різноманітні причини, серед яких, поряд з соціальноекономічними, юридичними, правовими та управлінськими недоробками, значну роль відіграє і недостатній, неадекватний сучасним вимогам рівень професійної підготовленості співробітників МВС України, включаючи фізичну, вогневу і тактико-спеціальну підготовленість. Щорічно при виконанні службового гине більше сотні вартових правопорядку, близько тисячі отримують поранення [2], і ця статистика не зазнала змін в наші дні, навпаки у зв'язку з проведенням АТО на сході України дана статистика тільки погіршується. Сучасна криміногенна обстановка, викликана економічними, соціальними та політичними труднощами в країні, вимагає не тільки більш пильної уваги до якості підготовки співробітників органів внутрішніх справ, але і більш жорсткого підходу до їх відбору для служби в органах внутрішніх справ, а в майбутньому і поліції. Слід зазначити, що сучасний злочинний світ відрізняється не тільки організованістю і хорошим технічним оснащенням, але і часто відмінною фізичної підготовленість. Злочинні угруповання серйозну увагу приділяють бойовій і фізичній підготовці, залучаючи для цього значні фінансові кошти.

Слабка професійна підготовка правоохороних органів, їх невмілі дії часом тягнуть за собою тяжкі наслідки, призводять до загибелі навіть співробітників елітних спецпідрозділів, поранень та інших надзвичайних подій. У зв'язку з цим проблема підвищення рівня бойової та фізичної підготовленості курсантів слухачів і співробітників різних служб і підрозділів МВС України стала особливо актуальний.Проблема полягає в тому, що діяльність співробітника проходить в нових умовах, а його навчання і виховання в цілому здійснюється за старими принципами, критеріям і концептуальним схемам [1]. Виходячи з вимог професійної діяльності працівників МВС, заняття з вищевказаним дисциплінам повинні носити комплексний характер, бути спрямовані на розвиток професійно важливих умінь і навичок, фізичних і психічних якостей, а також сприяти зміцненню здоров'я, професійному довголіттю, підвищенню розумової та фізичної працездатності.

Корисний досвід Національної академії Національної гвардії України з проведення досліджень в даному напрямку. Тут на підставі типової програми для вищих освітніх установ МВС України створено експериментальну програму, в яку включені різні варіанти комплексних практичних занять за семестрами навчання. На першому курсі використовуються наступні розділи фізичної підготовки (гімнастика і легка атлетика, гімнастика і рукопашний бій), причому, в розділ "рукопашний бій" включені прості, не складні для виконання прийоми і дії. На другому курсі в комплексні заняття включені: гімнастика, подолання перешкод і рукопашний бій в різних їх поєднаннях. На 3-5 курсах, у міру освоєння складних прийомів рукопашного бою, вони поєднуються в різних варіантах з легкою атлетикою, подоланням перешкод, гімнастикою і вогневою підготовкою. На мій погляд, дане поєднання є найбільш наближеною моделлю до реальних професійно-прикладним навичкам і діям. Бажано, для кожного варіанту комплексного заняття мати науково-обґрунтований часовий норматив, співвідношення фізичної, вогневої і тактико-спеціальної підготовки, виходячи з умов проведення заняття і дистанцій, що має професійну спрямованість. Вельми проблематично створити і розробити ідеальні варіанти комплексних занять, моделюють різні ситуації, які можуть виникнути в реальній практичній діяльності співробітників поліції, але вже проходять зміни у навчальних закладах, які готують майбутніх правоохоронців. З'являються такі самі прийоми, рукопашний бій, легка атлетика та деякі елементи гімнастикик

Отже, на мою думку потрібно якомога більше комплексних вправ, які будуть формувати та піднімати фізичну витривалисть курсантів. А також зміцнювати та підтримувати її кожного дня.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Палецький, Д.Ф. Технологія управління професійно-прикладною фізичною підготовкою курсантів-слухачів освітніх установ МВС Росії [Текст] : монографія/Д.Ф. Палецький. - Смоленськ: [б.і.], 1999. - 288 с.

2. Федоров, В.І. Поліція XXI століття: концепція кадрової політики [Текст]/В.І. Федоров // Щит і меч. - 1999. - № 2 (670). – С. 4–9.

 

Bilan Dmytro Andriyovych

Dnipropetrovsk State University Of Internal Affairs

(Dnipro, Ukraine)

 

Kostenko Margarita Andreevna

Dnipropetrovsk State University Of Internal Affairs

(Dnipro, Ukraine)

 

CURRENT TRENDS OF PHYSICAL IMPROVEMENT

PREPAREDNESS OF FUTURE EMPLOYEES OF

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

IN THE CONDITIONS OF REFORMING POWER STRUCTURES

 

Abstract: the work is to explain those physical techniques and elements that can increase and maintain the physical endurance of cadets.

 

Keywords: physical fitness, athletics, hand-to-hand combat, gymnastics.

  
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Білан Дмитро Андрійович, Костенко Маргарита Андріївна. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СПІВРОБІТНИКІВ МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИЛОВИХ СТРУКТУР // ''Діалог з науковим пізнанням'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8420-86-6. Київ, Україна. С. 4 - 7. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/289 (дата звернення: 13.07.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022