1. Головна
  2. Архів публікацій
  3. Вісник науки № 1-2022

Вісник науки № 1-2022: всі статті - постатейна розмітка випуску


1. Шпомер Алла Іванівна, Песік Яна Вікторівна
ЗМІСТ, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Анотація: в роботі проаналізоване поняття господарського зобов’язання. Представлен...
Ключові слова: господарське зобов’язання, суб’єкт господарювання, зобов’язана сторона,...
Вісник науки № 1-2022. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Шпомер Алла Іванівна, Тарасенко Діана Володимирівна
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК САНКЦІЯ ЗА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ...
Анотація: у цій статті розглядається питання про відшкодування збитків як санкції ...
Ключові слова: санкції, підприємництво, відповідальність
Вісник науки № 1-2022. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Мокшанова Анна Сергеевна
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація: у статті розкрито елементи системи внутрішнього контролю. Розглянуто мет...
Ключові слова: контроль, ризики, управління, аналіз, елементи внутрішньої системи контр...
Вісник науки № 1-2022. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Volovchuk Vladyslav, Cherepanova Yulia
APPLICATION OF GRAPH DATABASES INSTEAD OF RELATIVE ANALOGUES BASING ON T...
Анотація: the author of these theses aims to explore the advantages and aspects of...
Ключові слова: atabase, database management system, relational database, graph database...
Вісник науки № 1-2022. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Андрющенко К.Д.
СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ГРЕКОВ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВИЯ (КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛО...
Анотація: в данной статье рассматриваются особенности свадебных традиций греков Се...
Ключові слова: греки Северного Приазовья, свадебные традиции, сватовство, сюрпа
Вісник науки № 1-2022. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія