Укр
Українська мова
  1. Головна
  2. Публічна оферта

Публічна оферта


Інтернет-ресурс «Міжнародні наукові конференції | https://academconf.com», розташований на доменному імені https://academconf.com, в особі от відповідального редактора та представника, PAVEL ANTOS, який діючої на підставі довіреності, іменоване в подальшому «Виконавець», публікує Публічну оферту про надання «Послуга з публікації наукових робіт» дистанційним способом.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір надання Послуг по публікації наукових робіт (далі - «Послуг публікації») дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення Послуги публікації на сайті Інтернет-ресурсу - позиції, зазначені Замовником з асортименту, запропонованого до реалізації, при оформленні заявки на Послугу публікації на сайті Інтернет-ресурсу або через Оператора.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Замовником Послуги публікації, розміщеного на сайті Інтернет-ресурсу означає, що Замовник згоден з усіма умовами цієї Оферти.
2.2. Адміністрація сайту Інтернет-ресурсу має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Замовника.
2.3. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-ресурсу.
2.4. Виконавець надає Замовнику повну та достовірну інформацію про майбутні наукових конференціях та інших наукових заходах, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Послуги по публікації, а також інформацію про ціну виконання Послуги з публікації на сайті Інтернет-ресурсу, в розділі Оплата.


3. ЦІНА ПОСЛУГИ З ПУБЛІКАЦІЇ

3.1. Ціна на кожну позицію Послуги по публікації вказана на сайті Інтернет-ресурсу.
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Послуги по публікації.
3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу публікації Виконавець зобов'язується протягом 1 робочого дня проінформувати Замовника про зміну ціни Послуги по публікації.
3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення на отримання Послуги по публікації, якщо ціна змінена Виконавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Виконавцем ціни на оплачену Замовником Послугу публікації не допускається.
3.6. Виконавець вказує вартість Послуги по публікації на сайті Інтернет-ресурсу або повідомляє Замовнику при оформленні замовлення Оператором.
3.7. Зобов'язання Замовника по оплаті Послуги по публікації вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів.
3.8. Розрахунки між Виконавцем та Замовником за Послугу публікації виробляються способами, зазначеними на сайті Інтернет-ресурсу в розділі Оплата.


4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Послуги по публікації здійснюється Замовником через Оператора по електронній пошті, зазначеної в розділі сайті Контакти або через сервіс сайту Інтернет-ресурсу https://academconf.com
4.2. При реєстрації (оформленні заявки на публікацію) на сайті Інтернет-ресурсу Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові (за наявності по батькові) Замовника або вказаної ним особи (в тому числі третіх зацікавлених осіб);
4.2.2. назва конференції (журналу), в рамках якої (якого) необхідна публікація;
4.2.3. адреса електронної пошти Замовника;
4.2.4. контактний телефон (опціонально).
4.2.5. місце роботи або навчання Замовника, назва (заголовок) наукової роботи, анотацію, ключові слова, в тому числі їх дублікати англійською мовою.
4.4. Якщо Виконавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за обрану Замовником Послугу публікації.
4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-ресурсу або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Замовника реєструються в базі даних Виконавця. Затвердивши Замовлення обраної Послуги по публікації, Замовник надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.2. цієї Оферти.
4.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Замовником при оформленні Замовлення.
4.8. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.9. Договір надання послуги дистанційним способом між Виконавцем та Замовником вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повідомлення про намір Замовника придбати Послугу публікації.


5. ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ
НАДАННЯ ПОСЛУГИ ПУБЛІКАЦІЇ ЗАМОВНИКУ

5.1. Виконавець надає Замовнику послуги з публікації наукової роботи (статті, доповіді, тез) шляхом спрямування отриманої від Замовника наукової роботи на науково-практичну конференцію, в видавництво наукового журналу з метою опублікування наукової роботи з подальшим розміщенням її в науко-метричній базі Google Scholar (Academy), розташованої на електронну адресу https://scholar.google.com/
5.2. Загальні положення та умови видавництвом: все що надсилаються на публікацію статті (доповіді, тези) повинні бути оформлені відповідно до вимог, зазначених на сайті в розділі Оформлення. Статті повинні бути виконані авторами самостійно, мати оригінальність тексту не менше 50% в будь-якій системі перевірки. Статті повинні представляти собою цінний науковий матеріал. Твори, коментарі, презентації, окремі фрагменти текстів до публікації не приймаються.
5.3. У тексті статей не повинно бути закликів до протиправних дій щодо будь-яких груп населення, закликів до розв'язування війни, сфальсифікованих даних, завідомо неправдивих відомостей. Якщо стаття містить подібні матеріали в публікації буде відмовлено.
5.4. Умови повернення коштів: у разі, якщо в статті автора на стадії попередньої перевірки буде виявлено плагіат, сфальсифіковані (завідомо недостовірні) дані - стаття відгукується з випуску з поверненням організаційного внеску. Замовники мають можливість відкликати статтю за власним бажанням та повернути оплату. Для цього необхідно завчасно до закінчення прийому статей, в розумний термін, направити Виконавцю лист з проханням відкликати статтю друком.
5.5. Послуга надається Виконавцем на користь Замовника будь-яким зручним для Виконавця способом із залученням будь-яких третіх осіб.
5.6. Повернення коштів здійснюється автору на ті ж реквізити, за якими надійшла оплата.
5.7. Після отримання оплати від Замовника, Виконавець зобов'язується надати йому сертифікат учасника конференції або сертифікат про публікацію.


6. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Найменування організації: Міжнародні наукові конференції | https://academconf.com

Рахунок-IBAN: KZ 21722 C 0000 64374217

Банк: AO Kaspi Bank

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, та якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від надання Послуги публікації, що надаються Виконавцем, та не вчиняти дій, вказаний в п. 2.1. цієї Оферти.Замовник згоден з договором


Завантажити Публічна оферта (.docx)