1. Головна
  2. Архів публікацій
  3. Вісник науки № 36

Вісник науки № 36: всі статті - постатейна розмітка випуску


1. Деркач Лідія Миколаївна, Кузнецова Ольга Миколаївна
ВПЛИВ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ЇЇ РІВЕНЬ ПСИХОЛОГІЧ...
Анотація: у роботі був здійснений кореляційний аналіз залежності між характерологі...
Ключові слова: психологічне благополуччя, акцентуації, особливості характеру,кореляційн...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Довгань Олександра Василівна, Паланіца Сергій Сергійович
ПCИХOФІЗІOЛOГІЧНІ ФАКТOРИ КOРEЦІЇ ТРEНУВАЛЬНOГO ПРOЦECУ ФУТБOЛІCТІВ В УМ...
Анотація: в роботі було розглянуто тренерські позиції щодо швидкісно-силової підго...
Ключові слова: швидкісно–силова підготовка, етапи підготовки, вправи з м’ячем
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Євдокимова Наталя Олексіївна, Тимців Максим Миколайович
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ ДО О...
Анотація: в роботі розглянуто питання визначення рівня правосвідомості майбутніх п...
Ключові слова: правосвідомість, правова культура, поліціянт, слухачі, первинна професій...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Комірна Віта Валеріївна
МІСТИЦИЗМ ТА МІФОЛОГІЗМ В КАРТИНАХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ
Анотація: у статті розглянуто міфологічні сюжети в творах українських художників....
Ключові слова: у статті розглянуто міфологічні сюжети в творах українських художників....
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Пальонко Дарина Сергіївна, Самойленко Олександра Юріївна
РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ЗБЕРЕЖЕННІ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ Л...
Анотація: у статті розглянуто важливу роль мистецтва у збереженні архітектурної сп...
Ключові слова: архітектура, спадщина, Леськівський палац, мистецтво, руйнація, історія
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Петрусенко Анжеліка Валеріївна
ФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ НАВИЧОК ЛІПЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ В ПРОЕКТНІЙ Д...
Анотація: у статті розглядається формування засобів навичок ліплення у дітей молод...
Ключові слова: виховання, навички, молодший вік
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Слодиницька Юлія Русланівна
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Анотація: у сучасному суспільстві практично не залишилось такої сфери життєдіяльно...
Ключові слова: комп’ютерні технології, розвиток дітей, інформаційні технології, педагог...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Петряєв Олексій Олександрович, Ягудіна Анна Фанісівна
МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Анотація: у статті аналізується мотивація та стимулювання персоналу
Ключові слова: персонал, мотивація праці, підприємство
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Golian Nataliia Viktorivna,Kolesnyk Valeriia Viktorivna
AUTOMATION TESTING ROLE IN THE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE AND ITS VA...
Анотація: automation testing is conducted in the modern IT project for improving o...
Ключові слова: automation testing is conducted in the modern IT project for improving o...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Голотенко Олександр Сергійович, Обайдіку Августін Рахем
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ КЛІМАТИЧНИХ ДАНИХ З ВИКО...
Анотація: дослідження присвячено розробленню конструктивного та програмного рішенн...
Ключові слова: інформаційна система, алгоритм, кліматичний моніторинг, програмований ло...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Корольський Володимир Вікторович, Няньчук Владислав Володимирович
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЧИСЛОВИХ РЯДІ...
Анотація: в роботі розглянуто використання елементів аналітичної геометрії для ген...
Ключові слова: математичний аналіз, числові ряди, геометрична інтерпретація, наочність,...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Примакова Оксана Юріївна
ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЇ y=(1/n)* x...
Анотація: у статті одержано систему рядів за допомогою функції y=1/n x, члени яких...
Ключові слова: числові ряд, геометрична інтерпретація
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Пуховський Євген Степанович, Кобзарьов Іван Сергійович
«ЕЛЕМЕНТНА» ТЕХНОЛОГІЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Анотація: в роботі розглянуто «елементну» технологію ГВС, її особливості, та будув...
Ключові слова: машинобудування, гнучкі виробничі системи, обладнання, технологічне обла...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Федик Степан Романович
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ІМПУЛЬСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ Д...
Анотація: в роботі висвітлено дослідження проблеми максимальної частоти живлення н...
Ключові слова: світлодіод, зворотноходовий перетворювач, імпульсний перетворювач, широт...
Вісник науки № 36. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія