1. Головна
  2. Архів
  3. Дослідницька робота у сучасному світі

Дослідницька робота у сучасному світі: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Бабенко Олексій Сергійович, Мітусова Катерина Сергіївна
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ...
Анотація: розглянуті питання щодо правового забезпечення екологічної та продовольч...
Ключові слова: екологія, продовольча безпека, законодавство
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Галушневська Катерина Олегівна, Ділігул Аліна Сергіївна
ЕКОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Анотація: в роботі досліджено загальне поняття екологічно-правового статусу громад...
Ключові слова: екологічно-правовий статус, права людини, обов’язки людини, громадянин У...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Горбач Валерія Сергіївна, Ділігул Аліна Сергіївна
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА, ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, У ВНЗ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ...
Анотація: в роботі розкрито роль екологічного права, саме як навчальної дисципліни...
Ключові слова: екологічне право, екологія, курсант
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Духовенко Олександр Артемович, Чорна Аліна Геннадіївна
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: в данній работі розглядається поняття суб'єкта, яке є складною філософс...
Ключові слова: суб'єкт правопорушення, суб'єкт відповідальності, вік відповідальності, ...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Коваль Вадим Віталійович, Чорна Аліна Геннадіївна
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ
Анотація: в даній роботі досліджені форми в українській кримінально-правовій політ...
Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, підстави, діяння, кримінологічні підстави
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Ковальова Аліна Ігорівна
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
Анотація: у роботі розкрито підстави та порядок притягнення неповнолітніх осіб до ...
Ключові слова: неповнолітні особи, кримінальна відповідальність, покарання, примусові з...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Козловська Анастасія Костянтинівна, Гіденко Євгеній Сергійович
ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація: в даній роботі проаналізована тактико-спеціальна підготовка поліцейських...
Ключові слова: тактико-спеціальна підготовка, поліцейський, воєнний стан
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Козловська Анастасія Костянтинівна, Корогод Світлана Володимирівна
ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ
Анотація: на даний момент в Україні спостерігається збільшення кількість осіб поте...
Ключові слова: статус потерпілого від кримінального правопорушення є досить неоднозначним
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Козловська Анастасія Костянтинівна, Тарнапольська Анастасія Віталіївна, Гіденко Євгеній Сергійович
ПЕРСПЕКТИВИ ЩОДО РІВНЯ МЕДИКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ...
Анотація: у даній роботі наведено деякі аспекти щодо підвищення рівня надання доме...
Ключові слова: поліцейський, домедична допомога, тактична медицина, професійна підготов...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Кравець Ілля, Ділігул Аліна Сергіївна
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Анотація: в роботі розглядаються правові аспекти формування земельних відносин, їх...
Ключові слова: правові аспекти, земельні відносини
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Кузьмін Ярослав Артемович, Тінін Дмитро Геннадійович
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ
Анотація: в роботі роз’яснені превентивні поліцейські заходи з метою запобігання т...
Ключові слова: поліцейська діяльність, безпека, права людини
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Макаренко Владислав Ігорович, Корогод Світлана Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ОСІБ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПО...
Анотація: в роботі презентовано концептуально-аналітичне дослідження особливостей ...
Ключові слова: наркотичні засоби, предмет незаконного обігу наркотиків, кримінальне пра...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Макаренко Владислав Ігорович, Логінова Марина Вікторівна
ПРОЦЕДУРА МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Анотація: в роботі презентовано концептуально-аналітичне дослідження такого явища,...
Ключові слова: трудові відносини, трудові спори, медіатор, Кодекс законів про працю Укр...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Пристинський Богдан Олександрович, Гіденко Євген Сергійович
ТАКТИКА РОБОТИ РІЗНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКР...
Анотація: в тезі проаналізовано досвід роботи поліції на деокупованих територіях У...
Ключові слова: деокупована територія, поліція, вибухонебезпечні предмети, огляд
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Пристинський Богдан Олександрович, Корогод Світлана Володимирівна
ПРОБЛЕМАТИКА ТЛУМАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬ...
Анотація: в роботі розкрито проблематику тлумачення принципу верховенства права у ...
Ключові слова: верховенство права, суд, права людини, розгляд, закон
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Риндич Анастасія Володимирівна, Олійник Юлія Володимирівна
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СУБ‘ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Анотація: в роботі розкрито питання щодо організації судоустрою протягом десятиліт...
Ключові слова: суб‘єкт, законодавство, охорона, права
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Риндич Анастасія Володимирівна, Чорна Аліна Геннадіївна
ПОНЯТТЯ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ ВИНИ
Анотація: в роботі висвітленню сутності та змісту такої правової категорії, як «зм...
Ключові слова: змішана форма вини, винність, невинність, вина
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Солоп Ілля Олексійович, Чорна Аліна Геннадіївна
ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО МЕТА
Анотація: в роботі досліджено поняття покарання та його мету у сфері кримінального...
Ключові слова: кримінальне право, покарання, права людини, кримінальна відповідальність...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Сопилюк Анна Павлівна, Корогод Світлана Володимирівна
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ: ШЛЯХИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Анотація: в роботі проаналізовано поняття кримінального проступку
Ключові слова: кримінальний проступок, шляхи законодавчого запровадження
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Сопилюк Анна Павлівна, Корогод Світлана Володимирівна
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ
Анотація: в роботі проаналізовано поняття та класифікація суспільно небезпечних на...
Ключові слова: суспільно небезпечні наслідки, наслідки матеріального і нематеріального ...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

21. Сорокіна Дар’я Сергіївна, Каліман Максим Романович
НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЇЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКО...
Анотація: порядок застосування зброї поліцією можливий лише в таких випадках: Для ...
Ключові слова: поліція, вогнепальна зброя, носіння, дозвіл
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

22. Труханова Олександра Борисівна, Чорна Аліна Геннадіївна
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Анотація: в роботі висвітлюється проблематика принципів кримінального права та їх ...
Ключові слова: принципи, держава, закон, право
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

23. Школьник Настасія Борисівна
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
Анотація: в роботі розкрито сутність міжнародного захисту прав людини. Окреслено в...
Ключові слова: війна, повномасштабне вторгнення, міжнародне право, права людини
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

24. Яковлева Анна Андріївна
КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ВИД ПОКАРАННЯ: ЗА ЧИ ПРОТИ?
Анотація: в роботі розкрито сутність поняття «конфіскація майна», та розглянуто ос...
Ключові слова: конфіскація майна як вид покарання у кримінальному правопорушенні
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

25. Глян Тетяна Дмитрівна
НАВИЧКИ З ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА СЛУЖБ...
Анотація: навички з тактико-спеціальної підготовки є необхідними для забезпечення ...
Ключові слова: навички, заходи безпеки, стрільба, тактика, безпека
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

26. Цапович Валерія Андріївна, Карпенко Олександр Миколайович
ПОРЯДОК ЧИЩЕННЯ ТА ЗМАЩЕННЯ ЗБРОЇ, ПЕРЕЛІК ІНСТРУМЕНТІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ З...
Анотація: в наш час, коли вся лють перетворюється на зброю, важливо пам’ятати не т...
Ключові слова: зброя, спорядження для стрільби, змащення зброї, чищення
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

27. Мунько Анна Юріївна
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ Г...
Анотація: в роботі запропонований порядок організації процесу оцінювання рівня фін...
Ключові слова: фінансова безпека, публічне управління, територіальна громада, органи мі...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

28. Наумик Антон Сергійович, Мунько Анна Юріївна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВОЮЮЧОЇ ДЕРЖАВИ
Анотація: в роботі представлені актуальні проблеми та переваги цифровізації воюючо...
Ключові слова: цифровізація, держава, наступ, інновації, суспільство, переваги, послуги...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

29. Трещов Мирослав Миколайович
ПЕРСПЕКТИВИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ
Анотація: в роботі у взаємозв’язку проаналізовано динаміку спаду у базових галузях...
Ключові слова: державне управління, місцеве самоврядування, антикорупційна політика, ко...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

30. Бабенко Олексій Сергійович, Кузьмін Ярослав Артемович, Олійник Ольга Сергіївна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВІЙНИ
Анотація: розглянуто основні проблеми економіки в умовах російсько-української вій...
Ключові слова: економіка, війна, менеджмент, персонал, фінанси
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

31. Корх Анна Олександрівна, Наумик Антон Сергійович, Сидоренко Наталія Сергіївна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Анотація: в роботі представлені актуальні питання глобалізації сучасної освіти, зд...
Ключові слова: освіта, розвиток, глобалізація, педагогіка, рішення, тенденція, держава,...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

32. Костів Ірина Григорівна
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ
Анотація: у статті за результатами аналізу наукових праць охарактеризовано та розк...
Ключові слова: інформальна освіта, професійний розвиток, самоосвіта, самовдосконалення,...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

33. Бабенко Олексій Сергійович, Кузьмін Ярослав Артемович, Олійник Ольга Сергіївна
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВ ТА ЙОГО РОЛЬ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація: визначена актуальність вивчення мов, проблеми, що виникають під час цьог...
Ключові слова: міжкультурна комунікація, мова, лексика, навчання
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

34. Копетан Дмитро Сергійович, Дьяков Максим В’ячеславович, Олійник Ольга Сергіївна
ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПИТАНЬ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Анотація: в роботі роз’яснені шляхи вирішення професійних питань засобами іноземно...
Ключові слова: іноземна мова, професійні питання, вивчення іноземної мови
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

35. Копетан Дмитро Сергійович, Дьяков Максим В’ячеславович, Олійник Ольга Сергіївна
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У МОВІ ТА КУЛЬТУРІ
Анотація: відображення гендерних стереотипів суспільства у мові та культурі
Ключові слова: мова, гендер, культура
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

36. Крисько Вікторія Андріївна, Григорчук Тетяна Віталіївна, Олійник Ольга Сергіївна
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЇ В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Анотація: з давніх-давен мова займала важливе місце в житті людини. Вивчення інозе...
Ключові слова: іноземна мова, психологія, українознавство
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

37. Макаренко Владислав Ігорович, Марков Роман Анатолійович
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ НА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОНАННЯ...
Анотація: в роботі презентовано концептуально-аналітичне дослідження впливу фізичн...
Ключові слова: фізична підготовленість, поліцейський, поліція
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

38. Остренська Світлана Ігорівна, Остренська Олена Петрівна
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ І ЛІКУВАННЯ ІДІОПАТИЧНОГО СКОЛ...
Анотація: у статті проаналізовані основні концепції світового досвіду діагностики,...
Ключові слова: сколіоз, ідіопатичний сколіоз, деформація хребта, доказова медицина, кут...
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

39. Бабенко Олексій Сергійович, Тінін Дмитро Геннадійович
ВРАХУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВ...
Анотація: в роботі роз’яснене започаткування гендеру, який відноситься до соціальн...
Ключові слова: гендер, гендерні ролі, чоловіки та жінки, правоохоронні органи
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

40. Долеско Світлана Валеріївна
ФАХОВІ ЗНАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ КУРАТОРА В МИСТЕЦТВІ
Анотація: у рукописі аналізуються фахові знання та професійні навички куратора в м...
Ключові слова: фахові знання та професійні навички
Дослідницька робота у сучасному світі. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія