1. Головна
  2. Архів
  3. Науковий світ та проблема 2022

Науковий світ та проблема 2022: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Бацун Кирило Сергійович, Захарченко Олександр Валерійович
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА РОЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В...
Анотація: діяльність Національної поліції України в сфері охорони та підтримування...
Ключові слова: безпека дорожнього руху, Національна поліція України, адміністративне ст...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Бацун Кирило Сергійович, Логінова Марина Вікторівна
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ
Анотація: нормативно-правовий акт комплексного характеру в Україні починається тер...
Ключові слова: нормативно-правовий акт, фізичні особи, юридичні особи, громадська орган...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Бацун Кирило Сергійович, Логінова Марина Вікторівна
ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Анотація: ступінь реалізації прав засуджених, можливість певних дій та користуванн...
Ключові слова: права, засуджені, суб’єкт, Конституція України, громадяни, покарання, по...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Бацун Кирило Сергійович, Максимова Маргарита Константинівна
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
Анотація: у юридичній науці визначення категорії «послуга» має неоднозначне тлумач...
Ключові слова: послуга, державна послуга, адміністративна послуга, адміністративне прав...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Бацун Кирило Сергійович, Цуркаленко Дмитро Петрович
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ...
Анотація: діяльність Національної поліції України в сфері охорони та підтримування...
Ключові слова: Національна поліція України, адміністративне правопорушення, воєнний ста...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Бацун Кирило Сергійович, Цуркаленко Дмитро Петрович
РОЛЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Анотація: одним із завдань Національної поліції України є підтримування та забезпе...
Ключові слова: безпека дорожнього руху, Національна поліція України, адміністративне ст...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Бацун Кирило Сергійович, Чорна Аліна Геннадіївна
ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ
Анотація: до особи, яка вчинила дію (бездіяльність), за яку передбачена відповідал...
Ключові слова: кримінальна відповідальність, Кримінальний кодекс України, діяння, безді...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Бик Олександр Вікторович, Шендрик Юлія Володимирівна
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ
Анотація: в роботі характеризуються окремі питання, що стосуються процесу проведен...
Ключові слова: кримінальний процес, слідчі (розшукові) дії, обшук, допит, ухвала слідчо...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Бразалук Вадим Павлович, Наточій Анатолій Дмитрович
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ВИКОНА...
Анотація: в роботі представлено теоретичні особливості застосування поліцейських з...
Ключові слова: Національна поліція, заходи примусу, службові обов’язки
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Вінниченко Софія Дмитрівна, Корогод Світлана Володимирівна
ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: в роботі роз'яснено поняття податкового кримінального правопорушення, ви...
Ключові слова: податкове кримінальне правопорушення, суспільні відносини у сфері фінанс...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Волошин Максим Юрійович, Чорна Аліна Геннадіївна
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Анотація: під транспортними злочинами слід розуміти передбачені кримінальним закон...
Ключові слова: кримінальна відповідальність, Кримінальний кодекс України, діяння, експл...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Волчок Дар’я Юріївна, Корогод Світлана Володимирівна
ОКРЕМІ НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВВЕДЕННЯ...
Анотація: у даній роботі зазначені зміни кримінального законодавства України пов’я...
Ключові слова: агресія Російської Федерації, законодавство, судове провадження
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Гутник Даниїл Едуардович, Корогод Світлана Володимирівна
ПОВТОРНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Анотація: в роботі роз’яснено поняття, вид, ознаки та кваліфікацію повторності кри...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, повторність, тотожність, поняття
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Задорожня Ілона Ігорівна, Корогод Світлана Володимирівна
ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Анотація: в роботі зазначено що правопорушення вчинені неповнолітніми є однією з в...
Ключові слова: неповнолітня особа, вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми, ...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Задорожня Радмила Володимирівна, Резворович Кристина Русланівна
СТАТУС СВІДКІВ ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Анотація: дослідження питання поняття свідків та їх показань у цивільному процесі ...
Ключові слова: свідок, показання свідків, цивільний процес
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Козирь Вероніка Іванівна, Корогод Світлана Володимирівна
ВІДМЕЖУВАННЯ МАРОДЕРСТВО ВІД КРАДІЖКИ ТА ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСН...
Анотація: в роботі розглянуто поняття мародерства та відмежування його від інших п...
Ключові слова: мародерство, крадіжка, воєнний стан, військовослужбовець, поле бою, майно
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Козирь Вероніка Іванівна, Варич Валерія Юріївна, Приловський Володимир Володимирович
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В УКРАЇНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ
Анотація: в роботі розглянуто поняття поліграфа та проблеми його використання
Ключові слова: поліграф, спеціаліст, докази, поліграфолог
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Козловська Анастасія Костянтинівна, Голубенко Юлія Андріївна, Олійник Ольга Сергіївна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: ІНОЗЕМНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ
Анотація: у даній роботі проаналізовані загальні питання іноземної підготовки курс...
Ключові слова: іноземна підготовка, іноземна мова, курсанти
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Мельник Андрій Михайлович, Кривопуск Олександр Григорович
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЩОДО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФОТОГРАФІЇ
Анотація: в роботі висвітлене питання щодо використання фотографій, як об’єктивног...
Ключові слова: криміналістична техніка, криміналістична фотографія, розслідування кримі...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Наумов Назарій Едуардович, Бобрішова Лілія Володимирівна
КВАЛІФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВОПОРУШЕНЬ
Анотація: на разі досі залишається відкритим питання кваліфікації адміністративних...
Ключові слова: адміністративне право, адміністративне військове правопорушення, Кодекс ...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

21. Рибалко Марiя Дмитрiвна, Березняк Василь Сергiйович
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ
Анотація: робота присвячена аналізу та дослідженню основних аспектів та проблемати...
Ключові слова: дитина, малолітній, жебрацтво, використання малолітніх для заняття жебра...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

22. Сорокіна Дар’я Сергіївна, Корогод Світлана Володимирівна
СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВН...
Анотація: в роботі роз’яснено предмет кримінально-правового регулювання, структуру...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, кримінально-правове регулювання, кримінально...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

23. Співаченко Ольга Олександрівна, Корогод Світлана Володимирівна
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА ВОЄННИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Анотація: в роботі досліджено основні погляди науковців на визначення та зміст пон...
Ключові слова: міжнародне право, міжнародне кримінальне право, воєнні злочини, кримінал...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

24. Щербина Дар’я Віталіївна, Шендрик Юлія Володимирівна
АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Анотація: у даній роботі розглянуто деякі проблемні питання щодо арешту майна, про...
Ключові слова: арешт майна, клопотання, заходи забезпечення кримінального провадження, ...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

25. Наумов Назарій Едуардович, Скиба Елеонора Костянтинівна
КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У АНТРОПОЛОГІЧН...
Анотація: питання дотримання прав та свобод людини і громадянина було актуальне ще...
Ключові слова: права людини, антропологічний вимір, цивілізаційний вимір, традиції, нор...
Науковий світ та проблема 2022. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія