1. Головна
  2. Архів
  3. Сучасні академічні дисципліни

Сучасні академічні дисципліни: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Корінь Дмитро Костянтинович, Шендрик Юлія Володимирівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНН...
Анотація: в роботі було розглянуто особливості участі законних представників у кри...
Ключові слова: неповнолітні, законні представники, права та обов’язки, порушення прав, ...
Сучасні академічні дисципліни. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Лагун Карина Дмитрівна, Нагорна Олена Олександрівна
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПРО...
Анотація: у роботі проведено узагальнення існуючих наукових напрацювань щодо проце...
Ключові слова: суд, цивільних процес, представництво, участь представника
Сучасні академічні дисципліни. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Лагун Карина Дмитрівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАСАДИ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ У КРИМІНА...
Анотація: робота присвячена дослідженню гарантій реалізації принципу презумпції не...
Ключові слова: засада кримінального провадження, презумпції, презумпція невинуватості, ...
Сучасні академічні дисципліни. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Малахова Карина Дмитрівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКІВ ТРИМАННЯ ОСОБИ ПІД ВАРТОЮ У КОНТЕКСТІ ПРАК...
Анотація: в роботі було розглянуто складні питання застосування запобіжного заходу...
Ключові слова: запобіжний захід, тримання під вартою, підстави, строк тримання під варт...
Сучасні академічні дисципліни. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Морохіна Карина Денисівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАД...
Анотація: в роботі роз’яснено такий принцип кримінального судочинства, як повага ...
Ключові слова: повага, людська гідність, кримінальні правопорушення слідчі дії, освідув...
Сучасні академічні дисципліни. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Андрющенко Тетяна Юріївна
ПАРАМЕТРИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПАРТНЕРА ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧ...
Анотація: в роботі розглянуто поняття конкуренції та види конкуренції, виділені оз...
Ключові слова: системи підтримки прийняття рішень, конкуренція, математична модель визн...
Сучасні академічні дисципліни. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія