1. Головна
  2. Архів
  3. Гуманітарна наука та освіта

Гуманітарна наука та освіта: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Аксьонов Єгор Максимович, Бублик Надія Сергіївна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ
Анотація: обшук - це один із найбільш ефективних способів виявлення (фіксації) док...
Ключові слова: обшук, клопотання, ухвала, вимоги, підстави, кримінальне провадження
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Аксьонов Єгор Максимович, Бублик Надія Сергіївна
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЯК СЛІДЧОЇ ДІЇ
Анотація: пред’явлення для впізнання – це дуже різноманітна слідча (розшукова) дія...
Ключові слова: впізнання, види, слідча дія, досудове розслідування, кримінальне провадж...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Бразалук Вадим Павлович, Бублик Надія Сергіївна
ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ОСОБИ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИ...
Анотація: в роботі представлено правовий аспект та характерні особливості забезпеч...
Ключові слова: запобіжний захід, тримання під вартою, підстави застосування запобіжного...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Герасимов Артем Євгенович, Бублик Надія Сергіївна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
Анотація: дискусія серед науковців і практиків, яку завжди викликала процесуальна ...
Ключові слова: підозра, окрема категорія, підстави, кримінальне провадження
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Герасимов Артем Євгенович, Бублик Надія Сергіївна
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПІД ЧАС ДОСУ...
Анотація: метою проведення слідчого експерименту є перевірка вже отриманих фактичн...
Ключові слова: слідчий експеримент, слідча дія, мета, завдання, досудове розслідування
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Грицієнко Володимир Володимирович, Бублик Надія Сергіївна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БОРО...
Анотація: існуюча нормативно-правова база України включає в себе положення міжнар...
Ключові слова: міжнародний договір, організована злочинність, організовані угрупування,...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Грицієнко Володимир Володимирович, Бублик Надія Сергіївна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАН...
Анотація: допит є такою слідчою (розшуковою) дією, проведення якої вбачається за н...
Ключові слова: допит, слідча дія, досудове розслідування, обставини, кримінальне провад...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Задорожня Радмила Володимирівна, Тимофеєв Володимир Павлович
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИКІ...
Анотація: досліджено методологічні й організаційні аспекти підготовки фахівців у г...
Ключові слова: інформаційні технології, професійні навички, мультимедійні засоби
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Збутевич Данііл Віталійович, Бублик Надія Сергіївна
АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «ПІДСТАВА ДЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ» ЗГІДНО КПК...
Анотація: більш ніж річна практика застосування нового Кримінального процесуальног...
Ключові слова: підстави, привід, початок, досудове розслідування, кримінальне провадження
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Збутевич Данііл Віталійович, Бублик Надія Сергіївна
ОГЛЯД ЗМІН, ВНЕСЕНИХ ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЩОДО...
Анотація: у результаті виниклої соціальної, політичної та воєнної ситуації в Украї...
Ключові слова: воєнний стан, затримання особи, зміни, кримінальне провадження, кримінал...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Костовят Ілля Євгенович, Бублик Надія Сергіївна
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Анотація: допит наряду із такими слідчими (розшуковими) діями як, наприклад, огляд...
Ключові слова: допит, судовий контроль, протокол, процесуальний порядок
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Костовят Ілля Євгенович, Бублик Надія Сергіївна
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ХА...
Анотація: наразі в кримінально-процесуальній літературі міститься велика кількість...
Ключові слова: допит, класифікація, процесуальна дія, кримінальний процес
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Макруха Єлізавета Олександрівна, Булдакова Анастасія Євгенівна, Поливанюк Василь Дмитрович
УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІ...
Анотація: в даній роботі проаналізована проблема забезпечення та підтримання публі...
Ключові слова: збройне вторгнення, забезпечення публічного порядку, внутрішня безпека, ...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Трень Тетяна Олександрівна, Бублик Надія Сергіївна
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Анотація: в роботі досліджено чинне кримінальне-процесуальне законодавство України...
Ключові слова: затримання, законність, проблемні питання, фіксація
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Трень Тетяна Олександрівна, Бублик Надія Сергіївна
ЗАСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ТА ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТА...
Анотація: у статті розглядаються питання способів та форм документування процесуал...
Ключові слова: воєнні злочини, розслідування, докази, процесуальні дії
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Шурганов Микита Сергійович, Бублик Надія Сергіївна
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Анотація: судовий контроль є діяльністю слідчого судді щодо здійснення захисту й з...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, судовий контроль, досудове розслідування, ст...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Абдільдаули А., Мукашева Д.М.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ФОРМИ РОЗВИТКУ ДОСЛ...
Анотація: у статті розглядається актуальність навчально-польової практики у разі р...
Ключові слова: учбово-польова практика, дослідницькі навички, педагогічна теорія, біологія
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Гіріна Олена Іванівна, Кучерук Оксана Анатоліївна
МЕТОД ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШИ...
Анотація: у статті на основі аналізу теоретичних положень та узагальнення педагогі...
Ключові слова: метод проєктів, технологія особистісно орієнтованого навчання, методика ...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Сопилюк Анна Павлівна, Волков Юрій Михайлович
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОМОТОРНОГО ТРЕНУВАННЯ ПІД ЧАС ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
Анотація: у статті розкрито особливості ідеомоторного тренування під час вогневої ...
Ключові слова: вогнева підготовка, ідеомоторне тренування, заклад вищої освіти, методик...
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Усова Дар’я Григорівна, Волков Юрій Михайлович
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДИНАМІЧНИХ СТРІЛКОВИХ ТРЕНУВАНЬ
Анотація: в роботі розглядаються сучасні проблеми при тренування курсантів, способ...
Ключові слова: тренажер, вогнева підготовка, динамічні тренування, спорт
Гуманітарна наука та освіта. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія