1. Головна
  2. Архів
  3. Гуманітарні прикладні науки

Гуманітарні прикладні науки: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Биченко Юрій Вікторович
ПОНЯТТЯ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТА БОРОТЬБИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Анотація: у даній роботі йдеться про проблему антропогенного забруднення та необхі...
Ключові слова: забруднення, атмосферне повітря, потреби, пластик, боротьба, навколишнє ...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Богомаз Даніїл Романович, Гіденко Євген Сергійович
ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ, ЯКІ СТИКАЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ П...
Анотація: забезпечення ефективної тактико-спеціальної підготовки в умовах воєнного...
Ключові слова: тактико-спеціальна підготовка, поліція, воєнний стан
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Вайда Дмитро Романович, Хашев Вадим Георгійович
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ
Анотація: ця робота присвячена дослідженню деяких аспектів визначення понять "пога...
Ключові слова: судимість, погашення судимості, зняття судимості, кримінальна відповідал...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Векленко Роман Геннадійович, Хашев Вадим Георгійович
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОВТОРНОСТІ, СУКУПНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОП...
Анотація: в роботі розглянута проблема правових наслідків повторності, сукупності ...
Ключові слова: повторність, сукупність, рецидив, кримінальне правопорушення, множинність
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Вільгуцький Володимир Богданович, Хашев Вадим Георгійович
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
Анотація: в роботі розглянуто принципи кримінально правової політики реалізовані в...
Ключові слова: принципи кримінально правової політики
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Волошин Богдан Романович, Хашев Вадим Георгійович
ПОНЯТТЯ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ...
Анотація: виділення окремих видів складів кримінального правопорушення (їх класифі...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, склад, суб’єкт, об’єкт, ознаки, кримінальне ...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Єрмолаєв Ігор Володимирович, Філіпп Анастасія Володимирівна
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА США
Анотація: в цих тези наведений аналіз поняття спеціального суб’єкта в кримінальном...
Ключові слова: спеціальний суб’єкт, Кримінальний суб’єкт України, Кодекс США, державний...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Жданова Катерина Володимирівна, Хашев Вадим Георгійович
СПРИЯННЯ УЧАСНИКАМ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УКРИТТЯ ЇХ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація: в роботі розглянута проблема організованої злочинності, а саме сприяння ...
Ключові слова: організована злочинність, кримінальне правопорушення, сприяння
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Казьмірук Дмитро, Хашев Вадим
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Анотація: дана робота присвячена характеристиці інституту звільнення від криміналь...
Ключові слова: інститут звільнення, кримінальна відповідальність, правове регулювання, ...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Коваль Вадим Віталійович, Ділігул Аліна Сергіївна
ЗАГАЛЬНЕ І СПЕЦІАЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РОСЛИННИМИ РЕСУРСАМИ
Анотація: в даній роботі досліджені форми загального і спеціального користування п...
Ключові слова: право природокористування, природні ресурси, правовідносини, рослинні ре...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Козловська Анастасія Костянтинівна, Корогод Світлана Володимирівна
ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ
Анотація: На даний момент в Україні спостерігається збільшення кількість осіб поте...
Ключові слова: Статус потерпілого від кримінального правопорушення є досить неоднозначним
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Кравець Ілля Ігорович, Смірнова Ірина Олегівна
КОНСТИТУЦІЙНІ МЕЖІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗП...
Анотація: в роботі роз’яснені конституційні межі діяльності судових і правоохоронн...
Ключові слова: конституційні межі, судові органи, правоохоронні органи, правопорядок
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Крисько Вікторія Андріївна, Мітусова Катерина Сергіївна
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН
Анотація: розглянуті екологічні права та обов’язки громадян, стале використання пр...
Ключові слова: екологічне право, екологічні обов’язки, життя, суспільство
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Кудла Іван Юрійович, Хашев Вадим Георгійович
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: зараз, під час воєнного стану, дана тема є дуже актуальною, адже якщо во...
Ключові слова: готування, кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Кузьмін Ярослав Артемович, Мітусова Катерина Сергіївна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЇХ КОМПЕТ...
Анотація: роз’яснено роль правового регулювання системи органів екологічного управ...
Ключові слова: екологія, екологічне право, компетенція
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Курильчик Ігор Володимирович, Хашев Вадим Георгійович
ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Анотація: в роботі розглянуто поняття та зміст кримінального права, також його мет...
Ключові слова: кримінальне право, зміст кримінального права, принципи кримінального пра...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Мороз Владислава Олександрівна, Ділігул Аліна Сергіївна
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ТА ҐРУНТІВ
Анотація: ця тема досліджує правові аспекти охорони земель та ґрунтів і має велике...
Ключові слова: охорона земель, закон, постанова, екологія, землі
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Мороз Владислава Олександрівна, Хашев Вадим Георгійович
ЩОДО ПОНЯТТЯ І СУТНОСТІ ПСИХІЧНОГО ПРИМУСУ
Анотація: аналіз поняття і сутності психічного примусу є важливим для розуміння йо...
Ключові слова: психічний примус, фізичний примус, кримінальна протиправність
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Наумов Назарій Едуардович, Хашев Вадим Георгійович
ЕКСЦЕС ВИКОНАВЦЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
Анотація: значення для кваліфікації діянь співучасників і притягнення їх до кримін...
Ключові слова: співучасть, ексцес, виконавець, кримінальна відповідальність
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Неспляк Роман Олегович, Хашев Вадим Георгійович
ВИДИ ПОКАРАНЬ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Анотація: в роботі розглянуто проблематику видів покарань в системі кримінального ...
Ключові слова: види покарань, кримінальне право, кримінальне правопорушення, правопоруш...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

21. Нікітіна Валерія Максимівна, Ділігул Аліна Сергіївна
МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА СЕРЕД ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА
Анотація: в темі зазначено, що при визначенні місця екологічного права в системі п...
Ключові слова: екологічне право, галузь права, ієрархія
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

22. Нікітіна Валерія Максимівна, Хашев Вадим Георгійович
ВИДИ ПОКАРАНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Анотація: в роботі розглянуто історію покарань щодо неповнолітніх. Також розглянут...
Ключові слова: неповнолітні, покарання, профілактика, кримінальне правопорушення
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

23. Орищенко Назар Олександрович, Хашев Вадим Георгійович
ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: в роботі описані факультативні ознаки об’єктивної сторони кримінального ...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, ознаки, наслідки, склад правопорушення, квал...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

24. Сопилюк Анна Павлівна, Мітусова Катерина Сергіївна
ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ
Анотація: в роботі проаналізовано природно-правові підходи забезпечення екологічни...
Ключові слова: природно-правові підходи
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

25. Сопилюк Анна Павлівна, Шинкаренко Інна Олександрівна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Анотація: в роботі проаналізовано питання злочинності неповнолітніх
Ключові слова: злочинність неповнолітніх
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

26. Самчук Владислав, Хашев Вадим
ДЕЯКІ ВИДИ АРЕШТУ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ
Анотація: ця теза досліджує поняття арешту, яке є важливим елементом правової сист...
Ключові слова: арешт, правопорушення, ізоляція, правопорушник, умови, суворість, звільн...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

27. Ткаченко Дар`я Ігорівна, Хашев Вадим Георгійович
ЗНАЧЕННЯ ВИНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Анотація: ця тема досліджує значення вини, що є ключовим поняттям у кримінальному ...
Ключові слова: закон, вина, кримінальне право, умисел
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

28. Хоменко Владислав Сергійович, Хашев Вадим Георгійович
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК
Анотація: у монографії наведено теоретичне узагальнення проблем виконання покаранн...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, правопорушення, держава, покарання, позбавле...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

29. Хоменко Владислав Сергійович, Хашев Вадим Георгійович
ЩОДО ПОНЯТТЯ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: склад кримінального правопорушення є основною складовою частиною криміна...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, правопорушення, склад кримінального правопор...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

30. Фісун Наталія Олександрівна, Павлова Наталя Валеріївна
ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО
Анотація: на основі кримінально-правових приписів та наукової літератури досліджен...
Ключові слова: допит, підозрюваний, слідча (розшукова) дія, кримінальне провадження
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

31. Копетан Дмитро Сергійович, Бодирєв Дмитро Анатолійович
ЗАРОДЖЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
Анотація: розкриття теми про зародження вогневої підготовки
Ключові слова: вогнева підготовка, зародження, історія, методи
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

32. Копетан Дмитро Сергійович, Бодирєв Дмитро Анатолійович
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
Анотація: розкриття питання легалізації вогнепальної зброї
Ключові слова: вогнепальна зброя, легалізація, особистий захист
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

33. Кучеренко Діана Вячеславівна, Бодирєв Дмитро Анатолійович
СУЧАСНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В ...
Анотація: важливість удосконалення вогневої підготовки у працівників Національної ...
Ключові слова: Національна поліція, зброя, поліцейський, вдосконалення навичок
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

34. Тутова Вікторія Володимирівна, Сіверська Зорина Ханларівна, Бодирєв Дмитро Анатолійович
СУЧАСНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦ...
Анотація: ця стаття досліджує сучасні питання удосконалення вогневої та психологіч...
Ключові слова: вогнева підготовка, психологічна підготовка, поліція, воєнний стан, збро...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

35. Глян Тетяна Дмитрівна, Ірчишина Марина Віталіївна
РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ
Анотація: поліцейські, які володіють англійською мовою, можуть забезпечити інформа...
Ключові слова: безпека, спілкування, мова , поліція, робота, країни, злочини
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

36. Копетан Дмитро Сергійович, Дьяков Максим В’ячеславович, Олійник Ольга Сергіївна
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У МОВІ ТА КУЛЬТУРІ
Анотація: відображення гендерних стереотипів суспільства у мові та культурі
Ключові слова: мова, гендер, культура
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

37. Цапович Валерія Андріївна, Шинкаренко Інна Олександрівна
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Анотація: забезпечення емоційного благополуччя поліцейських під час війни є важлив...
Ключові слова: емоційний стан, поліцейський, війна, стрес, страх, обурення, гнів
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

38. Резнік Маргарита, Марков Роман
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ/КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ
Анотація: Фізична підготовка є невід'ємною частиною системи підготовки поліцейськи...
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, МВС, класифікація, ціль, мета, завдання
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

39. Ulyanov Vasily Yurievich, Holubieva Viktoriia Antonivna
TECHNIQUE AND TECHNOLOGY FOR DRILLING SOUNDING OF LUNAR SOIL
Анотація: the work substantiates the necessity of using drilling sounding to study...
Ключові слова: moon, engineering surveys, construction, drilling soundings
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

40. Богдановська Єлизавета Олександрівна, Коротка Лариса Іванівна
АНАЛІЗ ОЗНАК НА НАБОРАХ ДАНИХ ДЛЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
Анотація: у роботі запропоновано спосіб вилучення інформативних ознак для навчальн...
Ключові слова: інформаційні ознаки, вилучення та формування інформаційних ознак, метод ...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

41. Чабан Анастасія Олександрівна, Насонова Світлана Сергіївна
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР КІБЕРЗЛОЧИНІВ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ЇМ
Анотація: в роботі розглядається питання щодо інтелектуального характеру кіберзлоч...
Ключові слова: інформаційні технології, безпека інформації, кіберпростір, злочинність,,...
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

42. Солоп Ілля Олексійович, Тінін Дмитро Геннадійович
КОМУНІКАЦІЯ, ЯК ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
Анотація: в роботі визначена важливість комунікації в роботі Національної поліції ...
Ключові слова: комунікація, спілкування, контакт, довіра, громадяни
Гуманітарні прикладні науки. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія