1. Головна
  2. Архів
  3. Фундаментальне і прикладне наукове дослідження

Фундаментальне і прикладне наукове дослідження: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Байрак Катерина Сергіївна, Кислякова Єлизавета Ігорівна
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ
Анотація: задля розкриття злочинів та встановлення особистості правопорушника заст...
Ключові слова: злочин, міжнародний конгрес, дактилоскопічний метод, ДНК-аналіз
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Байрак Катерина Сергіївна, Кислякова Єлизавета Ігорівна
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Анотація: в умовах воєнного стану в Україні було обмежено певні права та свободи л...
Ключові слова: воєнний стан, право на свободу думки та слова, Кримінальний кодекс Украї...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Байрак Катерина Сергіївна, Олексенко Володимир Григорович
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ ТА НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ: ЇХ СПІВВ...
Анотація: питання розмежування оперативно-розшукових заходів та негласних (слідчих...
Ключові слова: оперативно-розшукові заходи, негласні слідчі, розшукові дії, суб’єкти оп...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Бережницький Олександр, Савенко Вікторія
СУЧАСНИЙ СТАН КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Анотація: у роботі проведено характеристику поняття та класифікації кримінальних п...
Ключові слова: кримінальне право, правопорушення, кримінальне правопорушення, класифікація
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Бразалук Вадим Павлович, Бублик Надія Сергіївна
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА НА СТАДІЇ ДОСУДО...
Анотація: в роботі представлено правовий аспект та характерні особливості прокурор...
Ключові слова: прокурорський нагляд, кримінальне провадження, досудове розслідування,по...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Бразалук Вадим Павлович, Бублик Надія Сергіївна
УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Анотація: в роботі представлено правові аспекти та характерні особливості угоди пр...
Ключові слова: угода про визнання винуватості, підстави застосування, прокурор, узгодже...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Варич Валерія Юріївна, Корогод Світлана Володимирівна
КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ...
Анотація: в роботі розкрито поняття колабораційної діяльності в умовах воєнного ст...
Ключові слова: колабораційна діяльність, кримінальне правопорушення, доповнення
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Василенко Олександр Олександрович, Савенко Вікторія Петрівна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація: в сьогоднішніх умовах воєнного стану важко спостерігати за дотриманням п...
Ключові слова: захист прав та свобод людини, Конституція України, нормативно-правові акти
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Вертій Ігор Сергійович, Савенко Вікторія Петрівна
НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ПОНЯТТЯ СЕРІЙНЕ ВБИВСТВО ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ ...
Анотація: досі немає цілісного підходу до визначення серійних вбивств та серійних ...
Ключові слова: психопатичність, серійне вбивство, серійний вбивця, законодавство
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Дзюба Анна Сергіївна
ФОТОЗЙОМКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
Анотація: в роботі проаналізовано використання фотозйомки при проведенні слідчих (...
Ключові слова: фотозйомка, слідчі дій, розшукові дії, вузлова фотозйомка
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Дрозд Владислав Володимирович, Шендрик Юлія Володимирівна
ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ
Анотація: в роботі характеризуються окремі питання, що стосуються процесу проведен...
Ключові слова: кримінальний процес, слідчі (розшукові) дії, обшук, докази та доказування
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Жернаков Денис Максимович, Шендрик Юлія Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У...
Анотація: в тезі розлянуто основні особливості застосування заходу забезпечення у ...
Ключові слова: арешта майна, майнова шкода, штраф, примусовий захід
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Жернаков Денис Максимович, Савенко Вікторія Петрівна
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕП...
Анотація: в тезі розглянуто особливості застосування заходів виховного характеру щ...
Ключові слова: примусовий захід, неповнолітні, виховний характер
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Задорожня Ілона Ігорівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Анотація: у даній роботі зазначено що саме впливає на неповнолітніх, які вчиняють ...
Ключові слова: неповнолітня особа, вчинення кримінального правопорушення неповнолітніми...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Задорожня Ілона Ігорівна, Резворович Кристина Русланівна
ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація: в роботі зазначено визначення воєнного стану та його вплив на право влас...
Ключові слова: право власності, спеціальний режим, воєнний стан, примусове відчуження м...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Зайцев Данило Андрійович, Шендрик Юлія Володимирівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ К...
Анотація: в роботі проаналізовано деякі питання щодо здійснення міжнародного співр...
Ключові слова: міжнародне співробітництво, кримінальне провадження, екстрадиція
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Зеленський Андрій Володимирович, Корогод Світлана Володимирівна
КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ВИЯВІВ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА
Анотація: у даній науковій роботі зазначається класифікація декількох випадків дов...
Ключові слова: самогубство, доведення до самогубства, гра смерті, Синій кит, суїцидальн...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Івоніна Анна Олександрівна, Березняк Василь Сергійович
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Анотація: стаття присвячена дослідженню основних питань щодо кримінального правопо...
Ключові слова: торгівля людьми, трафікінг, фактори трафікінгу
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Карелін Єгор Дмитрович, Шендрик Юлія Володимирівна
ДОСТАТНІСТЬ ЯК ОДНА З ОЗНАК ДОКАЗІВ
Анотація: в роботі висвітлено основні ознаки доказів у кримінально-процесуальному ...
Ключові слова: докази у кримінальному провадженні, оцінка доказів, достатність доказів,...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Коляда Дар’я Володимирівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАБЕЗ...
Анотація: у роботі розглянуто зміни до Кримінального процесуального кодексу Україн...
Ключові слова: воєнний стан, законодавство, Кримінальний процесуальний кодекс України, ...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

21. Коляда Дар’я Володимирівна, Савенко Вікторія Петрівна
ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВОГО ТА ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ ОДИН ВІД ОДНОГО
Анотація: сьогодні, в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, ...
Ключові слова: збройна агресія, покарання, військовий злочин, воєнний злочин
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

22. Макаренко Владислав Ігорович, Корогод Світлана Володимирівна
МОТИВ ЯК ОСНОВНА КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА УМИСНОГО ВБИВСТВА
Анотація: в роботі презентовано концептуально-аналітичне дослідження такого явища,...
Ключові слова: мотив, умисне вбивство, кримінальне правопорушення, кримінально-протипра...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

23. Наумов Назарій Едуардович, Скиба Елеонора Костянтинівна
ГЕНДЕР В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Анотація: у зв’язку із євроінтеграційним вектором України, на перші ланки постає п...
Ключові слова: гендер, національна поліція, рівність, жінка-поліцейська, стереотип
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

24. Наумов Назарій Едуардович, Цуркаленко Дмитро Петрович
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ...
Анотація: через початок війни на території України було введено воєнний стан, який...
Ключові слова: воєнний стан, Національна поліція України, Закон Про Національну поліцію...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

25. Новіков Данило Олексійович, Савенко Вікторія Петрівна
ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: в даній роботі розглядаються факультативні ознаки об'єктивної сторони кр...
Ключові слова: факультативні ознаки, місце, час, знаряддя, обстановка, спосіб
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

26. Новіков Данило Олексійович, Тінін Дмитро Геннадійович
ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Анотація: в даній роботі розглядається питання щодо перенавантаження поліцейського...
Ключові слова: перенавантаження, несення служби
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

27. Первак Олександр Сергійович, Савенко Вікторія Петрівна
ПСИХІЧНИЙ РОЗЛАД ЯК ОБОВ'ЯЗКОВА ОЗНАКА ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ
Анотація: у роботі проведено характеристику поняття психічного розладу, окреслено ...
Ключові слова: кримінальне право, психіка, психічний розлад, осудність, обмежена осудність
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

28. Расторгуєв Нікіта Олегович, Савенко Вікторія Петрівна
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Анотація: в тезі розглянуто основні питання щодо особливості кримінальної відповід...
Ключові слова: юридична особа, кримінальна відповідальність, злочин, шкода
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

29. Рибалко Марія Дмитрівна, Нагорна Олена Олександрівна
УЧАСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Анотація: в роботі досліджено поняття неповнолітніх як учасників цивільно-процесуа...
Ключові слова: судовий розгляд, неповнолітні, суб'єкти цивільного процесу, дієздатність...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

30. Сопилюк Анна Павлівна, Корогод Світлана Володимирівна
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ: ШЛЯХИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
Анотація: в роботі проаналізовано деякі питання щодо шляхів законодавчого запровад...
Ключові слова: кримінальний проступок, кримінальне правопорушення, покарання
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

31. Фісун Наталія Олександрівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Анотація: досліджено право на забезпечення законності і обґрунтованості під час до...
Ключові слова: забезпечення прав, скарга, оскарження, досудове розслідування, законність
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

32. Черкасова Олеся Миколаївна, Березняк Василь Сергійович
ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Анотація: стаття присвячена дослідженню основних питань щодо кримінального правопо...
Ключові слова: самогубство, доведення до самогубства, причини самогубства, групи смерті
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

33. Черкасова Олеся Миколаївна, Нагорна Олена Олександрівна
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЩОДО СУДОВИХ ВИТРАТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З Д...
Анотація: в роботі розглядається одне з найбільш серйозних питань, яке постає пере...
Ключові слова: судові витрати, судове доказування, сторони, судовий збір
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

34. Чурілова Анна Сергіївна, Корогод СвітланаВолодимирівна
ПРОГНОЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНИХ: ХАРАКТЕРИСТ...
Анотація: в роботі визначено прогнозування кримінально протиправної поведінки засу...
Ключові слова: екстраполяція, ступінь формалізації, метод моделювання, засудженні та ві...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

35. Чурілова Анна Сергіївна, Приловський Володимир Володимирович
ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО Ч...
Анотація: в роботі визначені загрози кібернетичній безпеці в умовах сьогодення та ...
Ключові слова: воєнний стан, кібернетична безпека, кібернетична атака
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

36. Щербина Дар’я Віталіївна, Корогод Світлана Володимирівна
ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Анотація: головним своїм пріоритетом та найвищою державною цінністю українська дер...
Ключові слова: кримінальне правопорушення, самогубство, постанова, вбивство, катування
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

37. Щербина Дар’я Віталіївна, Приловський Володимир Володимирович
ГАБІТОЛОГІЯ В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація: у даній роботі викладено найбільш важливі поняття в криміналістичній тех...
Ключові слова: габітологія, криміналістична діяльність, особистість, словесний портрет,...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

38. Яковенко Максим Дмитрович, Савенко Вікторія Петрівна
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСО...
Анотація: в роботі визначені особливості правопорушень проти волі, честі та гіднос...
Ключові слова: правопорушення, воля, честь, гідність, воєнний стан, право на життя, осн...
Фундаментальне і прикладне наукове дослідження. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія