Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Світ в епоху глобалізації економіки та правової сфери
  4. Наукова стаття № 3

Перегляди  301 переглядів

Новаковська Аліна Романівна

  

ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

  
Анотація:
в роботі було охарактеризовано та проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище, зроблено SWOT-аналіз підприємства, в результаті якого виявлено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози.   

Ключові слова:
внутрішнє середовище підприємства, зовнішнє середовище підприємства, SWOT-аналіз, мікросередовище, макросередовище   

У світі відбувається постійне розширення технологічних та географічних кордонів, а також розвиток нових суспільних інститутів, що супроводжується формуванням нового ділового середовища, підвищенням рівня конкуренції та глобалізацією економіки в цілому. Це середовище розділяють на внутрішнє та зовнішнє. Під внутрішнім середовищем розуміють господарський організм підприємства, що включає механізм управління, направлений на оптимізацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності підприємства. Трудові ресурси є основою будь-якого підприємства. Працівники в організації створюють її продукт, формують культуру організації, її внутрішній клімат, від них залежить те, чим саме є організація. Саме тому Південмаш має розгалужену мережу об’єктів соціального призначення. Палац культури «Машинобудівник» загальною площею 6980 м2 має дві зали для глядачів на 960 і 277 місць. Працює 11 дитячих і 5 дорослих колективів художньої самодіяльності.

  
Світ в епоху глобалізації економіки та правової сфери. Одеса, Україна.   

Посилання для цитування:

Новаковська Аліна Романівна. ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА // ''Світ в епоху глобалізації економіки та правової сфери'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-617-8982-31-1. Одеса, Україна. С. 20 - 27. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/17 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021