Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Наука як соціальна мережа
  4. Наукова стаття № 2

Перегляди  297 переглядів

Артюх Оксана Валентинівна, Рибальченко Анастасія Володимирівна

  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

  
Анотація:
в роботі окреслено основні проблеми, які виникають при справлянні ПДВ. Проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету. Значні проблеми в адмініструванні ПДВ   

Ключові слова:
непрямий податок, капітал, виробництво, бюджет, землі   

УДК 336.72

Артюх Оксана Валентинівна

доктор економічних наук, професор

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

(Ізмаїл, Україна)

 

Рибальченко Анастасія Володимирівна

студентка кафедри управління

підприємницькою та туристичною діяльністю

Ізмаїльського державного гуманітарного університету

(Ізмаїл, Україна)

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

 

Анотація: в роботі окреслено основні проблеми, які виникають при справлянні ПДВ. Проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету. Значні проблеми в адмініструванні ПДВ.

 

Ключові слова: непрямий податок, капітал, виробництво, бюджет, землі.

 

Податок на додану вартість (ПДВ) -  це непрямий податок, який входить у ціну товарів (робіт, послуг). Основою для розрахунку ПДВ виступає додана вартість - знов створена вартість підприємством за рахунок його власних факторів виробництва (землі, капіталу, робочої сили, підприємництва). Відповідно, додана вартість складається з: 1) ренти, оренди; 2) амортизації; 3) заробітної плати; 4) прибутку.

ПДВ - загальнодержавний податок в Україні. Податковий кодекс України містить окремий розділ під назвою «Податок на додану вартість», в якому поряд з іншими елементами податку визначені ставки від бази оподаткування в таких розмірах: 20 %; 14 %; 7 %; 0 %.

Сьогодні великого значення набуває проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини державного бюджету. Розв’язання даної проблеми залежить від ефективності діяльності податкової служби, а також від розроблення науково обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала сучасним реаліям, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів. ПДВ – це основний бюджетоутворюючий податок в Україні, який має складний механізм адміністрування, що пов’язано з високим рівнем податкового боргу, ухиленням від сплати, податковими пільгами.

До основних проблем у частині справляння ПДВ можна віднести такі, як:

- вимивання обігових коштів підприємств;

- непрозоре податкове адміністрування;

- блокування податкових накладних;

- нерівні умови оподаткування сумлінних платників у порівнянні з платниками, які використовують податкові схеми для зменшення податкових зобов'язань із ПДВ та інші схеми податкової мінімізації.

Значною проблемою в адмініструванні ПДВ є його відшкодування, яке пов’язано з експортними товарними операціями. Труднощі з відшкодуванням ПДВ, масові зловживання при нарахуванні та звільнення від сплати, лобіювання фінансових інтересів певних олігархічних сил, зокрема експортерів, справді, ставлять під сумнів потребу в цьому виді податку для країни. Мало того, ПДВ в Україні був би взагалі збитковим податком, якщо б вчасно виплачувався. У Податковому кодексі України міститься процедура автоматичного відшкодування податку на додану вартість та критерії відбору компаній для його отримання.

Український податок на додану вартість потребує подальших реформ. Досвід країн світу свідчить, що він може відігравати важливу роль у формуванні бюджету та займати важливу частку в структурі національного доходу. Водночас її роль у реальності в Україні надто суперечлива, Україна має прагнути відповідати стандартам ЄС, у тому числі зберегти податок на додану вартість, щоб наша країна приєдналася до цієї організації в майбутньому. Водночас слід модернізувати механізм управління податком на додану вартість і за його допомогою стимулювати експорт продукції з високою доданою вартістю в Україну та зменшувати експорт продукції з низькою доданою вартістю в моїй країні.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Швець Ю. О., Мозолевська А. І. ПДВ в Україні: проблеми стягнення та перспективи впровадження закордонного досвіду. Причорноморські економічні студії. Вип. 47-1. 2019. С. 101-106. URL : http://bses.in.ua/journals/ 2019/47_1_ 2019/20.pdf

Шемяткін О.,Податок на додану вартість(ПДВ):що не так і що робити? Вип. 24.01.2019. URL  :  http://kmp.ua/uk/blog/value-added-tax-vat-what-is-wrong-and-what-is-to-be-done/

Добрик Л.О., Літовченко А.А. ПДВ В УКРАЇНІ: проблеми адміністрування та напрями удосконалення. Дніпродзержинський державний технічний університет.  С. 140—147. 10. "Податковий кодекс України" від 23.12.2010 р. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2011/9.pdf

 

Artyukh Oksana Valentinovna

Doctor of Economics, Professor

Izmail State University for the Humanities

(Izmail, Ukraine)

 

Rybalchenko Anastasia Vladimirovna

student of the Department of Business and Tourism Management

Izmail State University for the Humanities

(Izmail, Ukraine)

 

MODERN PROBLEMS OF VAT IN UKRAINE

 

Abstract: the paper reveals the main problems that arise in the collection of VAT and the development on this basis of proposals for their solution

 

Keywords: indirect tax, capital, production, budget, land

  
Наука як соціальна мережа. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Артюх Оксана Валентинівна, Рибальченко Анастасія Володимирівна. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ // ''Наука як соціальна мережа'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-996-1051-09-1. Київ, Україна. С. 8 - 11. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/191 (дата звернення: 17.04.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021