Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. The Scientific Thoughts
  4. Наукова стаття № 2

Перегляди  291 переглядів

Радецький Василь Миколайович

  

ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: НЕДОПУЩЕННЯ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ

  
Анотація:
в роботі проаналізовано сучасний стан правового регулювання впливу здійснення цивільних прав на навколишнє природне середовище. Робота базується на законодавстві України, а також загальних принципах міжнародного права, які закріплені на рівні Декларації Конференції ООН   

Ключові слова:
цивільні права, забруднення, навколишнє природне середовище, міжнародне врегулювання   

Здійснення особою цивільних прав може супроводжуватись рядом негативних наслідків. Задля уникнення цих наслідків, законодавець встановлює ряд обмежень прав особи. Одним із таких обмежень є недопущення заподіяння шкоди довкіллю при здійсненні цивільних прав. Актуальність даної проблеми полягає в необхідності збереження навколишнього природного середовища не лише для осіб, які зараз проживають на території України, а й для майбутніх поколінь. Антропогенна діяльність, зокрема і при здійсненні цивільних прав, може змінювати і пошкоджувати природні ресурси в такій мірі, що вони можуть ставати невідновлювальними, і в подальшому може постати питання про втрату таких ресурсів. Проблема збереження довкілля є проблемою світового масштабу, тому не дивно, що міжнародною спільнотою прийнятий цілий ряд актів, що регламентують діяльність осіб у сфері недопущення заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Одним із базових є Декларація Конференції Організації Об'єднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища, прийнята в Стокгольмі в 1972 році. Дана конвенція наводить 26 принципів щодо охорони довкілля, де, зокрема, зазначається, що «природные ресурсы земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну, и особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного планирования и управления по мере необходимости [1]; человек несет особую ответственность за сохранение и разумное управление продуктами живой природы и ее среды, которые в настоящее время находятся под серьезной угрозой в связи с рядом неблагоприятных факторов. Поэтому в планировании экономического развития важное место должно уделяться сохранению природы, включая живую природу [1], невосполняемые ресурсы земли должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечивалась защита от истощения этих ресурсов в будущем, и чтобы выгоды от их разработки получало все человечество [1]», тощо.   
The Scientific Thoughts. Фінікс, США.   

Посилання для цитування:

Радецький Василь Миколайович. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: НЕДОПУЩЕННЯ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ // ''The Scientific Thoughts'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-0399004495. Фінікс, США. С. 9 - 15. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/26 (дата звернення: 24.02.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021