Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Наукова праця в Україні та світі
  4. Наукова стаття № 4

Перегляди  316 переглядів

Бабенко Олексій Сергійович, Шендрик Юлія Володимирівна

  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СЛІДЧИМ

  
Анотація:
в роботі зазначено особливості проведення слідчим слідчої дії у вигляді обшуку та проблемні питання, які виникають під час проведення обшуку. Наведено конкретні приклади. Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблемних питань   

Ключові слова:
слідчий, слідчі дії, обшук   

УДК 343.1

Бабенко Олексій Сергійович

курсант 1 курсу

Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців

для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

(Дніпро, Україна)

 

Шендрик Юлія Володимирівна

викладач кафедри кримінального процесу

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

(Дніпро, Україна)

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СЛІДЧИМ

 

Анотація: в роботі зазначено особливості проведення слідчим слідчої дії у вигляді обшуку та проблемні питання, які виникають під час проведення обшуку. Наведено конкретні приклади. Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблемних питань.

 

Ключові словаслідчий, слідчі дії, обшук.

 

Під час досудового розслідування слідчий здійснює слідчі (рошукові) дії, вичерпний перелік яких визначено гл. 20 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Особливу роль серед визначених слідчих (розшукових) дій займає обшук. Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошук знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було отримане в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб [1].

Проведення обшуку можливе лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях які підпадають під юрисдикцію Вищого антикорупційного суду – на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду [1].

При цьому слід звернути увагу на деякі особливості проведення зазначеної слідчої дії. Так, відповідно до ч.4 ст. 223 КПК України, проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного [1].

Однак, такі види кримінальних правопорушень, як наприклад незаконне виробництво наркотичних засобів чи незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчиняються переважно у нічний час, тому проведення обшуку вночі має місце досить часто. Слід зазначити, що в зв'язку із цим у слідчого виникають деякі проблемні питання при проведенні обшуку.

Відповідно до ч.10 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. В той же час, згідно ч.7 ст. 223 КПК України, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження [1].

В зв'язку із цим питання щодо залучення понятих постає досить гостро, особливо що стосується проведеня обшуку у нічний час, коли в учасників слідчої дії можуть виникнути обґрунтовані сумніви у незацікавленості осіб, запрошених в якості понятих.

Необхідність запрошення понятих для проведення обшуку є досить проблемним аспектом для слідчого і з того боку, що знайти незацікавлену особу (особливо посеред ночі), яка погодиться досить тривалий час бути присутньою при проведенні слідчої дії, підписати протокол обшуку та ще, йомірно, в подальшому бути допитаним в якості свідка слідчим та судом, досить складно.

Таким чином, з метою вирішення зазначених проблемних питань є доцільним внести зміни до ст.ст. 223, 236 КПК України та надати слідчому можливість проводити обшук без присутності понятих за умови здійснення безперервного аудіо- та відеозапису.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - ст.88.

 

Babenko Oleksiy Sergeevich

1st year cadet

Educational and Scientific Institute of Law and Training

of Specialists of the National Police

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

 (Dnipro, Ukraine)

 

Shendryk Yuliia Volodymyrivna

Lecturer at the Department of Criminal Procedure

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

(Dnipro, Ukraine)

 

FEATURES OF THE SEARCH BY THE INVESTIGATOR

 

Abstract: the work indicates the peculiarities of the investigative action in the form of a search and the problematic issues that arise during the search. Specific examples are given. The ways of the decision of the specified problem questions are offered.

 

Keywords: investigator, investigative actions, search.

  
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Бабенко Олексій Сергійович, Шендрик Юлія Володимирівна. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СЛІДЧИМ // ''Наукова праця в Україні та світі'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8510-95-1. Київ, Україна. С. 22 - 25. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/305 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022