Укр

 1. Головна
 2. Архів
 3. Наукова праця в Україні та світі
 4. Наукова стаття № 14

Перегляди  326 переглядів

Кнір Марія Олександрівна, Шульга Філіп Вікторович

  

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

  
Анотація:
в результаті аналізу була побудована матриця ризиковості/складності проектів та рівня ВВП на душу населення в країні реалізації проекту визначений характеристики проекту, де роль та компетенції Міжнародних фінансових організацій є найвищими. Був проведений аналіз міжнародного досвіду та публічної інформації щодо наявних проектів в Україні. На підставу всіх факторів був зроблений висновок про роль Міжнародних фінансових організацій на розвиток державно-приватного партнерства в Україні   

Ключові слова:
Міжнародні фінансові організації, МФО, державно-приватне партнерство, ДПП, приватний сектор, фінансування, інфраструктура   

УДК 330.3

Кнір Марія Олександрівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Київ, Україна)

 

Шульга Філіп Вікторович

студент кафедри фінансів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Київ, Україна)

 

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

 

Анотація: в результаті аналізу була побудована матриця ризиковості/складності проектів та рівня ВВП на душу населення в країні реалізації проекту визначений характеристики проекту, де роль та компетенції Міжнародних фінансових організацій є найвищими. Був проведений аналіз міжнародного досвіду та публічної інформації щодо наявних проектів в Україні. На підставу всіх факторів був зроблений висновок про роль  Міжнародних фінансових організацій на розвиток державно-приватного партнерства в Україні.

 

Ключові слова: Міжнародні фінансові організації, МФО, державно-приватне партнерство, ДПП, приватний сектор, фінансування, інфраструктура.

 

Державно-приватне партнерство є синергією людських, фінансових та технічних ресурсів зацікавлених сторін, що представляють приватний та публічний сектор економіки. На відміну від країн з розвиненою економікою, практика державно-приватного партнерства в Україні лише починає розвиватися [1]. Важливу роль в становленні цього напрямку в Україні грають Міжнародні фінансові організації (МФО), що надають експертизу та фінансову підтримку уряду та приватним компаніям для оцінки та реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні. Головними міжнародними фінансовими організаціями, що сприяють реалізації проектів ДПП в Україні є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку (МБРР, група Світового Банку), Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК, група Світового Банку) та Європейський Інвестиційний Банк.

Приватний сектор у країнах, що розвиваються, стикається з багатьма обмеженнями, зокрема з відсутністю доступу до дешевого фінансування, слабким рівнем розвитку інфраструктури, недостатньою кваліфікацією працівників та несприятливим інвестиційним кліматом. МФО, що сприяють розвитку приватного сектору, можуть допомогти приватному сектору подолати ці обмеження, надаючи важливе фінансування та експертні знань, а також стимулюючи інших зацікавлених сторін.

МФО можуть сприяти розвитку економіки, орієнтуючись на сектори та проекти ДПП з високим ефектом для економіки, забезпечуючи ефективну бізнес-практику, розвиваючи партнерські відносини та зосереджуючи увагу на галузях чи об’єктах державної власності, які недостатньо обслуговуються та не розвиваються. В таких ситуаціях допомога МФО потрібна найбільше. Для України, як країни, що розвивається, та має невирішені проблеми в галузях інфраструктури, енергетики, зелених проектів, практика та ресурси МФО є беззаперечно актуальними.

Міжнародний досвід реалізації проектів ДПП показує найвищу ефективність МФО для проектів, що мають розумний баланс між рівнем ризику та складністю проекту з однієї сторони та рівнем ВВП на душу населення в країні, де планується реалізовувати проект (див. Рисунок 1). При цьому потенційні проекти, що мають низький рівень ризик та вищий рівень доходу населення не є сферою компетенції МФО, оскільки є комерційно привабливими і без їх участі. З іншого боку, проекти з високим рівнем ризику в країнах з меншим рівнем доходу не є життєздатними та повинні бути не рекомендовані до реалізації [2].

 

Виходячи з цього, головними мотиваційними факторами сприяння розвитку ДПП в Україні для Міжнародних фінансових організацій є:

 1. Надання підтримки зацікавленим сторонам завдяки накопиченій експертизі реалізації проектів ДПП в світі.
 2. Зменшення ризику неуспішної реалізації проекту завдяки підтримці протягом всього етапу розробки проекту.
 3. Сприяння збільшенню залученості фінансових та технологічних ресурсів приватного сектору в інвестиційних проектах.
 4. Підвищення ефективність використання коштів публічного сектору.

Партнерство з приватними інвесторами завжди було центральною частиною підтримки залучення приватного сектора від МФО. Більшість МФО обмежують свою участь в інвестиціях у проект до 50 відсотків, таким чином ініціюючи партнерство з іншими інвесторами.

Міжнародні фінансові організації вже активно діють у напрямку розвитку проектів ДПП в Україні. Це можна побачити і за статистичним показниками [3], і за публічними документами, наприклад в лютому 2021 року представники Європейського банку реконструкції та Розвитку та Міжнародної фінансової корпорації погодились профінансувати підготовку техніко-економічного обґрунтування та конкурсної документації щодо проекту концесії залізнично-поромного комплексу в порту Чорноморська. Міністерство Інфраструктури України зазначає, що це дозволить значно заощадити державні кошти та зберегти високий рівень якості проекту [4].

Зрештою, можна зробити висновок про важливість ролі Міжнародних фінансових організацій в розвитку ДПП проектів в Україні. Це може бути підтверджено як і з теоретичної точки зору, так і з міжнародного досвіду реалізації ДПП проектів в аналогічних країнах, а також враховуючи наявну підтримку Міжнародних фінансових організацій в організації проектів ДПП за ініціативою публічної сторони. МФО надають уряду Україні важливу підтримку в оцінці ефективності та реалізації пілотних проектів ДПП, що буде сприяти поліпшенню стану в галузях, де будуть успішно реалізовані проекти ДПП, зокрема інфраструктура та енергетика. Більш того, розвиток проектів ДПП залучить приватне фінансування та зменшить бюджетний тягар для публічної сторони в коротко та середньостроковому періоді.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Журнал Європейської економіки - Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства. Підгаєць С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: shorturl.at/fotzX
 2. International Financial Institutions and Development Through the Private Sector [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29108/ifi-development-private-sector.pdf
 3. Портал реєстру проектів МФО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://proifi.gov.ua/en?p=analytics
 4. Урядовий портал: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні - ЄБРР та IFC профінансують підготовку ТЕО та конкурсної документації щодо проекту концесії в порту Чорноморська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/yebrr-ta-ifc-profinansuyut-pidgotovku-teo-ta-konkursnoyi-dokumentaciyi-shchodo-proyektu-koncesiyi-v-portu-chornomorska

 

Knir Mariia Oleksandrivna

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(Kyiv, Ukraine)

 

Shulha Filip Viktorovych

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(Kyiv, Ukraine)

 

THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL

ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT

OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

 

Abstract: as a result of the analysis, a matrix of risk / complexity of projects and the level of GDP per capita in the country of project implementation was built, the characteristics of the project were determined, where the role and competencies of International Financial Organizations are the highest. An analysis of international experience and public information on existing projects in Ukraine was conducted. Based on all factors, a conclusion was made on the role of international financial organizations in the development of public-private partnership in Ukraine.

 

Keywords: international financial intitutions, IFIs, public-private partnership, PPP, private sector, financing, infrastructure.

  
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна.   

Посилання для цитування:

Кнір Марія Олександрівна, Шульга Філіп Вікторович. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ // ''Наукова праця в Україні та світі'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-8510-95-1. Київ, Україна. С. 68 - 72. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/315 (дата звернення: 13.07.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022