Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Сучасні наукові дослідження
  4. Наукова стаття № 8

Перегляди  302 переглядів

Удовика Лариса Григорівна, Ланг Олексій Ігорович

  

ФОРМУВАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ НIМЕЧЧИНИ

  
Анотація:
у роботі було сформовано поняття судового прецеденту   

Ключові слова:
судовий прецедент, Німеччина, правова система   

Поширеною є думка, що найважливішим джерелом права в країнах англоамериканського права є судовий прецедент. Але треба зазначити, що роль судового прецеденту у країнах романо-германського права збільшується. Судовий прецедент стає важливим джерелом права у правовій системі Німеччині. Саме тому дослідимо його роль у правовій системі Німеччини. Методологiчним пiдґрунтям данної роботи були працi таких вчених як М. Козюбри, С. Шевчука, С. Муромцева та iнших вчених. На думку багатьох вчених, саме поняття «прецедент» у нiмецький правовiй практицi та доктринi

  
Сучасні наукові дослідження. Одеса, Україна.   

Посилання для цитування:

Удовика Лариса Григорівна, Ланг Олексій Ігорович. ФОРМУВАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ НIМЕЧЧИНИ // ''Сучасні наукові дослідження'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-617-8083-31-1. Одеса, Україна. С. 43 - 47. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/37 (дата звернення: 24.05.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021