1. Головна
  2. Архів публікацій
  3. Вісник науки № 35

Вісник науки № 35: всі статті - постатейна розмітка випуску


1. Винничук Олег Теофілович, Левицька Юлія Ігорівна
ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОНФЛІКТИ: ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Анотація: в роботі приділена увага типології організаційних конфліктів, теоретични...
Ключові слова: конфлікт, організаційний конфлікт, врегулювання конфлікту.
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Єфремова Наталія Володимирівна, Гаврисюк Аліна Анатоліївна
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація: у статті розглянуто перспективи впровадження гейміфікації в навчально-ос...
Ключові слова: гейміфікація, інтерактивні методи навчання, підвищення рівня навчання, м...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Пирожишин Олена Василівна
ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПИСЬМА ЯК ВИДУ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація: у статті розглядається сутність понять «іншомовна компетентність у письм...
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, іншомовна комунікативна компетен...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Трифонова Олена Михайлівна, Альохіна Вікторія Олегівна
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ КУРСУ «ПРИРОД...
Анотація: фoрмyвaння yмiнь i нaвичoк сaмooсвiтньoї компетентності учнів y прoцeсi ...
Ключові слова: самоосвіта, компетентність, учень, дослідницька діяльність, навчання
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Ющак Юлія Іванівна
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПЛІМЕНТІВ «КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДАНЬ»
Анотація: в роботі наведені приклади та аналіз мовленнєвих одиниць, таких як компл...
Ключові слова: комплімент, кентерберійські оповідання, мовлення, висловлювання, аналіз,...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Блаженко Сергій Леонідович, Васильєва Анастасія Андріївна
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇХ МОТИВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РО...
Анотація: у статті розглядаються сучасні системи оплати праці та їх мотиваційний в...
Ключові слова: оплата праці, система оплати, підприємство
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Гонтарева Ірина Вячеславівна, Ягудіна Анна Фанісівна
ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація: у статті аналізується вплив зовнішнього середовища на діяльність підприє...
Ключові слова: зовнішнє середовище, підприємство, робота компанії
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Кістерський Леонід Леонідович, Яворський Олександр Миколайович
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Анотація: в роботі описане інституційне забезпечення, істотну роль у забезпеченні ...
Ключові слова: інституційне забезпечення, органів місцевого управління зовнішньоекономі...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Новікова Марина Миколаївна, Галай Анастасія Олександрівна
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МІСТА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Анотація: в роботі представлено основні тенденції розвитку транспортної інфраструк...
Ключові слова: транспорт, гормадський транспорт, інфраструктура
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Петряєв Олексій Олександрович, Чаладзе Роман Мерабович
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Анотація: у роботі висвітлені такі питання, як: що таке система мотивації персонал...
Ключові слова: система мотивації персоналу, персонал, працівники, колектив, мотиватори
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Шевчук Ірина Юріївна
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ «ВІДКРИТОГО УРЯДУ» ТА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В С...
Анотація: в статті досліджено реформи в системі державного регулювання сфери банкр...
Ключові слова: державне регулювання банкрутства, електронне урядування, цифровізація, в...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Єпур Максим Вікторович, Багнюк Анастасія Юріївна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ Н...
Анотація: ця робота є науковим дослідженням правового регулювання інституту алімен...
Ключові слова: інститут аліментних зобов’язань, правове регулювання, аліменти, аліментн...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Єпур Максим Вікторович, Балута Віта Олександрівна
АДВОКАТИ У СУДАХ ГЕТЬМАНЩИНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Анотація: незважаючи на достатньо детальне юридичне закріплення правового статусу ...
Ключові слова: адвокатура, суди гетьманщини, інститут адвокатури, права
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Мошак Григорій, Грахова Яна
ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ АЛІМЕНТІВ, ОСОБЛИВОСТЕЙ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА УТ...
Анотація: в роботі досліджено питання, стосовно аліментних зобов’язань в Україні і...
Ключові слова: аліменти, аліментні зобов’язання, правовий аналіз, цивільне право зарубі...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Мошак Григорій, Єпур Єлизавета
ВІДМІННОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СПАДКОВОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНОДА...
Анотація: в роботі висвітлені відмінності правового регулювання інституту спадково...
Ключові слова: спадкування, спадкове право, цивільне право, правовий аналіз, заповіт
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Сергійчук Каріна Михайлівна, Резворович Кристина Русланівна
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Анотація: у статті розглядаються процесуальні правовідносини, які пов’язанні із ре...
Ключові слова: громадянське право, виникнення правовідносин, право
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Юзікова Наталія Семенівна, Ткаченко Анна Олександрівна
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Анотація: у статті аналізується регулювання прав дітей в Україні
Ключові слова: право, права дітей, права дитини
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Дмитрук Андрій Валерійович, Степанюк Андрій Романович
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОЧИСНОЇ КОЛОНИ УСТАНОВКИ ОЧИЩЕННЯ МАСТИЛА
Анотація: запропоновано модернізацію відпарної ректифікаційної колони шляхом замін...
Ключові слова: ректифікаційна колона, ковпачок, модернізація, моделювання, симуляційний...
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Настека Тетяна Миколаївна, Князюк Інна Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ФОРМ РОСЛИН 1-ГО ЯРУСУ БОЯРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Анотація: в роботі подано дослідження дендрофлори Боярського лісництва, в якому де...
Ключові слова: фанерофіти, дендрофлора, життєвість, еколого-морфологічний аналіз флори
Вісник науки № 35. 2021 р.

Читати на сайті PDF версія