1. Головна
  2. Архів
  3. Наука у сучасній Україні

Наука у сучасній Україні: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Бабенко Олексій Сергійович, Мітусова Катерина Сергіївна
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ...
Анотація: розглянуті питання щодо правового забезпечення екологічної та продовольч...
Ключові слова: екологія, продовольча безпека, законодавство
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Бабенко Олексій Сергійович, Юніна Марина Петрівна
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ВИПЛАТ АЛІМЕНТІВ НА ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВО...
Анотація: в даній роботі розкриваються ключові моменти, які пов’язані із особливос...
Ключові слова: захист прав дитини, стягнення аліментів, воєнний стан, аліментні зобов’я...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Биченко Юрій Вікторович
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ЯК ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ
Анотація: в роботі приділено значну увагу на аналіз та дослідження атмосферного по...
Ключові слова: атмосферне повітря, охорона, законодавство, природа, співпраця
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Дуденко Марія Олександрівна, Чорна Аліна Геннадіївна
ОСОБЛИВІСТЬ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕРЕД ІНШИХ ЗАКОНІВ ...
Анотація: в даній роботі охарактеризовано законодавство України про кримінальну ві...
Ключові слова: кримінальне законодавство України, кримінальний закон України, криміналь...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Крисько Вікторія Андріївна
БУЛІНГ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТАРТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Анотація: розглянута актуальність булінгу в цілому та особливості притягнення до а...
Ключові слова: булінг, цькування, адміністративна відповідальність
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Макаренко Владислав Ігорович, Каліман Максим Романович
РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ БЕЗП...
Анотація: робота присвячена висвітленню ризиків застосування вогнепальної зброї сп...
Ключові слова: національна поліція України, поліцейський, воєнний стан, ризики, правопо...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Пристинський Богдан Олександрович, Мітусова Катерина Сергіївна
ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПЛАНЕТИ, ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЇЇ ПРА...
Анотація: в тезі розкрито проблему правового регулювання хімічної зброї, небезпеки...
Ключові слова: хімічна зброя, екологія, правове регулювання, довкілля, забруднення
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Сич Олександр Вікторович, Чорна Аліна Геннадіївна
ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТАВ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОКРЕМОЇ...
Анотація: в роботі досліджено загальне поняття кримінальної відповідальності, особ...
Ключові слова: кримінальна відповідальність, окремі категорії осіб, Кримінальний кодекс...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Спицька Аліна Олександрівна, Чорна Аліна Геннадіївна
ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Анотація: в даній роботі розглянуто яке місце займає об’єктивна сторона складу кри...
Ключові слова: склад кримінального правопорушення, ознаки об’єктивної сторони криміналь...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Тутова Вікторія Володимирівна, Мітусова Катерина Сергіївна
ГЕНДЕРНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО: РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ДЛЯ ВСІХ
Анотація: роз‘яснено проблеми гендерної рівності в рамках цивільного права, забезп...
Ключові слова: гендер, рівність перед законом, цивільне право
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Фісун Наталія Олександрівна, Корогод Світлана Володимирівна
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ВБИВСТВА МАТІР`Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИН...
Анотація: на основі кримінально-правових приписів та наукової літератури досліджен...
Ключові слова: новонароджена дитина, залишення в небезпеці, вбивство, післяпологовий стан
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Цапович Валерія Андріївна, Логінова Марина Вікторівна
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ
Анотація: запровадження в законодавство такого інституту, як «спільний заповіт под...
Ключові слова: заповіт подружжя, правовідносини, волевиявлення, спадкування, майно
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Щербина Дар’я Віталіївна, Корогод Світлана Володимирівна
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОХ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА...
Анотація: громадська безпека є складовою національної безпеки, а тому питання її з...
Ключові слова: громадська безпека, протиправні діяння, воєнний стан, тероризм
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Щербина Дар’я Віталіївна, Каліман Максим Романович
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ МВС В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.
Анотація: реалії сьогодення диктують нам нові правила підготовки висококваліфікова...
Ключові слова: вогнева підготовка, воєнний стан, Закон України Про національну поліцію
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Червякова Катерина Денисівна, Наумик Антон Сергійович, Липовська Наталія Анатоліївна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ЮС...
Анотація: в роботі представлені актуальні дослідження деяких аспектів співробітниц...
Ключові слова: співробітництво, розвиток, юстиція, Україна, Європейський Союз, справи, ...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Шмідт Роман Тарасович, Мельник Наталія Богданівна
ВЕБ ДОДАТОК ПОШУКУ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ
Анотація: в роботі було виконано аналіз принципів роботи сучасних закладів харчува...
Ключові слова: заклади харчування, клієнти, аналіз потреб сторін, аналіз додатків, ство...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Наумик Антон Сергійович, Козубай Інна Віталіївна
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТ...
Анотація: в роботі представлені актуальні дослідження неформальної освіти, як факт...
Ключові слова: освіта, держава, розвиток, педагогіка, партнерство, студентоцентрованіст...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Ханяк Анастасія Петрівна, Клим Мар’яна Ігорівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ...
Анотація: у роботі досліджено зміст соціалізації дитини з особливими освітніми пот...
Ключові слова: соціалізація, діти з особливими освітніми потребами, заклад дошкільної о...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Григорчук Тетяна
ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУДОЧИНСТВІ
Анотація: в данній роботі вказані всі аспекти та проблеми використання англійської...
Ключові слова: англійська мова, судочинство, правосуддя, громадяни, статистика
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Ляхів Марія Віталіївна, Яремко Ярослав Петрович
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АВТЕНТИЧНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ УК...
Анотація: у роботі встановлено, що сьогодні формується сучасний україномовний війс...
Ключові слова: автентичність, військова термінологія, мовний матеріал
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

21. Заяць Роман Володимирович, Костів Ірина Григорівна
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН МОТИВАЦІЇ:ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація: розкрито зміст та особливості феноменів «мотивація» та «мотив». З теорет...
Ключові слова: мотивація, мотив, потреба, людина, самореалізація, внутрішня мотивація
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

22. Ульянов Василь Юрійович
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОПАТЕВИХ ПРЕСІОМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ Л.С. АМАРЯН...
Анотація: у роботі обґрунтовується необхідність застосування лопатевих пресіометрі...
Ключові слова: інженерні дослідження, будівництво, лопатевий пресіометр, модуль деформа...
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

23. Ульянов Василь Юрійович, Горлач Сергій Миколайович
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ БУРОГО ЗОНДУВАННЯ В ПРАКТИКУ ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІД...
Анотація: у роботі обґрунтовано необхідність застосування бурового зондування для ...
Ключові слова: інженерні дослідження, будівництво, бурове зондування, техногенний грунт
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

24. Копетан Дмитро Сергійович, Анісімов Дмитро Олексійович
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ІСТОРИЧНІ,...
Анотація: формування здорового способу життя у студентської молоді: історичні, еко...
Ключові слова: спорт, здоровий спосіб життя, молодь
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

25. Кузьмін Ярослав Артемович, Анісімов Дмитро Олексійович
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Анотація: в роботі роз‘яснено реформування правоохоронних органів та удосконалення...
Ключові слова: фізична підготовка, Національна поліція України
Наука у сучасній Україні. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія