Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Сучасна наукова спільнота
  4. Наукова стаття № 4

Перегляди  309 переглядів

Волкова Мілиця В’ячеславівна, Галай Анастасія Олександрівна

  

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

  
Анотація:
в роботі представлено вплив запровадження інноваційних технологій на галузь надання транспортних послуг. Представлеий SWOT-аналіз. За допомогою вивчення згальних тенденцій та досліджень спрогнозовані тренди розвитку цього фактору   

Ключові слова:
цифровізація, транспорт, гормадський транспорт, інфраструктура   

УДК 005.7

Волкова Мілиця В’ячеславівна

доцент кафедри

менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

 (Харків, Україна)

 

Галай Анастасія Олександрівна

студентка кафедри

менеджменту і публічного адміністрування

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

 (Харків, Україна)

 

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

 

Анотація: в роботі представлено вплив запровадження інноваційних технологій на галузь надання транспортних послуг. Представлеий SWOT-аналіз. За допомогою вивчення згальних тенденцій та досліджень спрогнозовані тренди розвитку цього фактору.

 

Ключові слова: цифровізація, транспорт, гормадський транспорт, інфраструктура.

 

Щодо цифровізації та цифрової трансформації суспільства та економіки нашої країни, ми знаходимося в середині процесу серйозних змін, які впливають на всі виробничі сектори та сектори послуг. Як наголошується в існуючих дослідженнях, цифровізація пов’язана з можливостями та ризиками, що стосуються її впливу на якість послуг, зайнятість та умови праці.

Цифрова трансформація в транспортній сфері відбувається по всьому світу. Істотні зміни пов’язані із тим, що називається «міська мобільність», це великий ринок, його формування пов’язане з двома факторами: міста почали вести політику відмови від персонального автомобільного транспорту, і тому тепер є необхідність у інтегрованих транспортних системах, зіставних зі зручністю приватного автомобіля, відбувається створення у містах системи муніципального громадського транспорту (обмеження частки приватних перевізників).

 

Таблиця – SWOT-аналіз впровадження цифрової політики

у підприємства громадського транспорту

 

Сильні

Слабкі

1.                 Поширення процесів цифровізації за різними напрямками діяльності підприємства;

2.                 Підвищення ефективності роботи фізичної інфраструктури;

3.                 Підвищення рівня технологічного розвитку підприємства;

4.                 Поширення децентралізації процесів;

5.                 Покращення доступу до ресурсів;

1.            Бюджетні обмеження та високі капітальні витрати;

2.            Часта недостатність або відсутність допоміжної інфраструктури;

3.            Часта недостатність або відсутність людського капіталу для аналізу даних та реалізації політики цифрового розвитку;

4.            Неналежний стан інституційного та законодавчого забезпечення

Можливості

Загрози

1.                 Інноваційні фінансові механізми;

2.                 Швидке реагування на загрози;

3.                 Цифрова інклюзія;

4.                 Підвищена стійкість процесів;

5.                 Розширення форм співпраці;

6.                 Зменшення заторів за рахунок оптимального використання транспортної інфраструктури

1.                  Порушення нормативно-правової бази, що захищає цілі доступу, споживачів, трудові відносини та конкуренцію;

2.                  Можливе зловживання даними;

3.                  Порушення конфіденційності та безпеки;

4.                  Зростання врасливості перед кібернападами;

5.                  Ризики для ринків праці через поширення автоматизації різних процесів;

6.                  Ризик настання колапсу у випадку порушення системи

 

Впровадження політики цифрової трансформації в управлінні комунальним підприємством громадського транспорту – грандіозний суспільний соціально-політичний проект. Це може дати відповідь на виклики, що виникають у зв’язку зі збільшенням щільності населення та постійним впливом на транспортну інфраструктуру. Подальше та повсюдне залучення цифрових технологій в процес організації підприємства збільшить загальний рівень розвитку міст, їх інвестиційну привабливість.

Впровадження заходів цифровізації в сферу громадського транспорту у найближчому майбутньому можуть призвести до:

Основними перевагами процесів цифрової трансформації, що відбуваються та відбуватимуться в сфері надання транспортних послуг:

Водночас перехід до цифрових технологій та процесів обслуговування пов’язаний з такими проблемами, як високі інвестиційні витрати, значні вимоги до інфраструктури, наприклад, пов’язані з передачею, обробкою та обробкою великих даних (Big Data), юридичні питання та питання сертифікації (адаптація існуючих обов’язкових перевірок), юридичні та нормативні роз’яснення, субсидії та складні тендерні процеси, страхування ризиків), а також організаційні питання (наприклад, коригування процесів, інтеграція в єдині платформи тощо).

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Асоціація міст України Режим доступу: https://auc.org.ua

Центр Разумкова SMART-ІНФРАСТРУКТУРА У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ МІСТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-SMART-СYTI-SITE.pdf, 2021

 

Volkova Militsa Vyacheslavivna

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

(Kharkiv, Ukraine)

 

Galay Anastasia Alexandrovna

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

(Kharkiv, Ukraine)

 

THE INFLUENCE OF DIGITAL TRANSFORMATION

ON THE MANAGEMENT OF PUBLIC TRANSPORT ENTERPRISES

 

Abstract: the paper presents the impact of the introduction of innovative technologies on the field of transport services. SWOT-analysis is presented. By studying general trends and researching projected trends in this factor.

 

Key words: digitalization, transport, public transport, infrastructure.

  
Сучасна наукова спільнота. Одеса, Україна.   

Посилання для цитування:

Волкова Мілиця В’ячеславівна, Галай Анастасія Олександрівна. ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ // ''Сучасна наукова спільнота'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-966-6413-40-1. Одеса, Україна. С. 18 - 22. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/117 (дата звернення: 22.06.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021