Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. La scienza come senso della vita
  4. Наукова стаття № 2

Перегляди  300 переглядів

Комаревич Іванна Леонідівна

  

АНАЛІЗ ВОКАЛЬНОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ «OPEN OPERA UKRAINE»

  
Анотація:
під час майстер-класу було проведено порівняльний аналіз інтерпретації арії Клеопатри з опери Г.Ф. Генделя «Юлій Цезар». Художні засади вокального мистецтва бароко були узагальнені, враховуючи засоби музичної виразності вокальної техніки та описані ключові елементи барокового співу експерткою вокальної музики бароко Ольгою Пасічник   

Ключові слова:
Ольга Пасічник, майстер-клас, бароко, музика   

УДК 784

Комаревич Іванна Леонідівна

кандидат мистецтвознавства

доцент кафедри сольного співу

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

(Львів, Україна)

 

АНАЛІЗ ВОКАЛЬНОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ «OPEN OPERA UKRAINE»

 

Анотація: під час майстер-класу було проведено порівняльний аналіз інтерпретації арії Клеопатри з опери Г.Ф. Генделя «Юлій Цезар». Художні засади вокального мистецтва бароко були узагальнені, враховуючи засоби музичної виразності вокальної техніки та описані ключові елементи барокового співу експерткою вокальної музики бароко Ольгою Пасічник.

 

Ключові слова: Ольга Пасічник, майстер-клас, бароко, музика.

 

На жаль, в Україні не існує спеціалізованого вокального навчального закладу, який би займався детальним вивченням старовинної вокальної музики. Ми не знаємо достатньо стилістичних тонкощів барокового співу, але існують вузько спрямовані майстер-класи з бароко, які можуть задати правильний напрям розвитку голосу та окреслити вірну манеру співу. За основу взятий дводенний майстер-клас експертки барокового вокалу, солістки Варшавської опери Ольги Пасічник в рамках фестивалю «OPEN OPERA UKRAINE», що відбувся в Києві 10-11 жовтня 2018 року.

Барокова музика доволі поширена на сценах Європи та Америки, де часто відбуваються постановки стародавніх опер та концертів барокової музики. І саме виконання вокальної музики цієї епохи вимагає вивчення барокових аспектів вокального мистецтва, що дозволить виконавцю проявити свою особистість та бути конкурентоспроможним учасником відповідних заходів. Основна мета цього майстер-класу полягала у визначенні особливостей навчання інтерпретації вокальних творів музики епохи бароко за участю сучасних виконавців.

Сучасний слухач сприймає барокову музику та її виконання через призму набутого слухового досвіду, різних музичних стилів. Тому, головне завдання артистів у виконанні цієї музики, перш за все, - це створення духу самої епохи бароко. Ця концепція включає вивчення культурних та історичних умов, а також, світоглядні переконання, використовуючи технологічні методи, необхідні для найбільш точного достовірного виконання. Вимоги включають правила розшифрування мелізмів у нотах, та розподіл динаміки в цілому при наявністі білого звуку, техніки «ехо», з використанням спеціальних методів звукоутворення, мелодійних правил орнаментації в аріях шляхом реприз у розділі Да Капо.

Ольга Пасічник стверджує, що музика, яка збагатила динаміку звучання і, тим самим, вийшла за межі «форте», дала уявлення про світову нескінченність, створивши новий вимір самого людського розуміння, окрім богів, вона стала нести нескінченність всесвіту. Порівнюючи сучасні та барокові світоглядні переконання, ми звертаємо увагу на різні розуміння «часу». Бароко характеризується тривалим перебуванням всередині одного емоційного стану, всепоглинаючим проникненням у глибини найтонших людських почуттів, що відповідно супроводжується більшою палітрою тембрових тонів голосу. Однак у нашому сучасному житті «час» має іншу цінність через постійну мінливу низку подій. Поспіх краде багато важливих і глибоких аспектів, до яких бароко навпаки є чуйним і обережним, а занурення в емоції дає можливість знайти засоби експресії, що сприяє розкриттю емоційного стану.

Інтерпретація барокової музики, як стверджує експертка - це безперервна творчість, адже вона унікальна у кожному виконанні, щоразу, коли емоція переживається і створюється безпосередньо в момент виконання. Ми зможемо оцінити це, прослухавши барокову виставу. Досвід наших сучасників, які виконують музику бароко є вагомим і цінним для нас. Тому, розглядаючи бачення особливостей барокового виконання сучасними співаками на майстер-класі, де було представлено аналіз інтерпретації арії Клеопатри з опери Г.Ф.Генделя «Юлій Цезар» у виконанні різних сучасних співаків, з обов'язковим дотриманням правил виконання барокової вокальної музики, вірним розподілом динаміки, орнаментації репризи, та особистісної інтерпретації кожного виконавця, що є унікальним, адже кожен несе свої відтінки емоційно-енергійного змісту. Слухачеві цікаво споглядати унікальну, індивідуально цінну творчість митця, який, дотримуючись непорушних канонів, створює свій, новий. Аналізуючи виконання цього музичного твору різними співаками, можемо почути використання різних вокальних технік та художніх методів.

Орнаменти в мелодії обумовлені контекстом, характером і кольором слова, а також, всі трелі повинні «відповідати слову». Увагу співака було звернено експерткою на вступ, залежно від характеру та контексту: споглядальний чи ефективний, адже спосіб звукового видобування обирається відповідно до цього. У бароковій вокальній музиці спостерігаються раптові стрибки мелодії, то в високий, то в низький регістр. Історично це явище пояснюється тим, що у високій теситурі неможливо зрозуміти текст чітко, а якщо саме слово є вагомим, то текст ще раз повторюється в нижньому реєстрі, щоб слухач почув важливий зміст слів. Також, в майстер-класі експертка звернула увагу на важливість вдосконалення голосних звуків.

Музика бароко дуже багата на різні художні та виразні засоби. Існує феномен «зриву», коли в мелодії фраза або декілька словосполучень підряд раптово розривається, і кожна з них має власне значення, це створює шоковий ефект, наприклад, на слово «доля». Однак пауза - це не зупинка, вона «рухає драматичну дію вперед». Що до речитативів, то вони повинні включати інтонацію, схожу на розмовну мову, наприклад, висхідну інтонацію, що створює ефект запитання не допускаючи великої вібрації голосу.

Серед прикрас мелодії апогеатури повинні звучати довше, а в каденціях трелі повинні співатися швидше, із прагненням до тонічного розв'язання. Особливо в таких колоратурах важливо розподілити дихання та музичну підтримку у фразі на один сильний ритм, як базову станцію, а всі інші ноти повинні «летіти без важкості». Уривки з шістнадцятими нотами слід співати у зовсім іншій техніці, з легким звуком, «як метелик, як прапор на вітру, не більше». Співак повинен переконатися, що відчуття дзвінкості постійно перебуває перед ним, при тому не відкриваючи широко рота. Вокалістам рекомендовано «не відпускати мелодію, а вести її за вухо», тоді «голос постійно закручується в резонансну точку».

Щодо інтерпретації різних образів, різних персонажів, О.Пасічник стверджувала, що співак повинен пропустити все через персонажа, якого він зображає на сцені. Іноді, коли ми не бачимо в собі таких рис характеру, варто подивитися на оточуючих і знайти натхнення для наших акторських перевтілень. Не завжди потрібно всіх героїв зображувати шляхентими, а навпаки, показати такими, якими вони є. Не обов’язково вдосконалювати кожного персонажа та шукати не притаманні для нього риси, адже в тому і полягає краса.

Вокалістам важливо пов'язати звучання свого голосу з характеристиками музики, що виконується. Саме завдяки бароковому репертуару голос звучить зовсім інакше, ніж при виконанні інших музичних стилів. Він починає грати багатьма тембровими кольорами та відтінками, можливо, навіть тими, які раніше співак не використовував, при цьому з’являються нові можливості голосового контролю.

Важливість та цінність майстер-класу в рамках фестивалю «OPEN OPERA UKRAINE» полягає у тому, щоб стати сучасним співаком барокового репертуару, який вчить досягати найбільшої виразності завдяки використанню безпосереднього втілення музичних афектів та основ барокової музики. Однак не всі голоси можуть відтворити цю музику через те, що для її якісного виконання потрібно досконале володіння своїм голосовим апаратом. А для цього вокаліст повинен опрацювати велику кількість інформації та правил стилю, щоб зануритися в атмосферу музики бароко.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

Полубоярина І.І. Використання інноваційних методів навчання як умова формування компетентності студентів музичних спеціальностей / І.І. Полубоярина//Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16-17.10.2014 р. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 517-525.

https://ucf.in.ua/archive/5f19d470ce89b4622855c083

https://artarsenal.in.ua/vystavky/podia/barokovi-majster-klasy-vid-open- operaukraine/

https://kyivdaily.com.ua/open-opera-ukraine-vilniy-vkhid-u-muziku/

 

Komarevych Ivanna Leonidovna

Lviv National Music Academy named M.V. Lysenka

(Lviv, Ukraine)

 

ANALYSIS OF THE VOCAL MASTER CLASS

ON THE FESTIVAL «OPEN OPERA UKRAINE»

 

Abstract: during the master class a comparative analysis of the interpretation of Cleopatra's aria from G.F. Handel's opera "Julius Caesar" with various contemporary singers. The artistic principles of Baroque vocal art were generalized, taking into account the means of musical expression and vocal technique. Performing practice is revealed and key elements of expressiveness of baroque singing are described on the basis of a master class of Baroque vocal music expert Olgy Pasichnyk.

 

Keywords: Olga Pasichnyk, master class, baroque, music.

  
La scienza come senso della vita. Рим, Італія.   

Посилання для цитування:

Комаревич Іванна Леонідівна. АНАЛІЗ ВОКАЛЬНОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ «OPEN OPERA UKRAINE» // ''La scienza come senso della vita'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-89-44000-17-1. Рим, Італія. С. 9 - 13. 2022 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/219 (дата звернення: 17.04.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2022