Укр

  1. Головна
  2. Архів
  3. Entrez Dans Le Futur
  4. Наукова стаття № 2

Перегляди  310 переглядів

Чеботар Тетяна Вікторівна

  

«TRUMP» ЯК АЛЮЗИВНИЙ АНТРОПОНІМ В АМЕРИКАНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

  
Анотація:
у статті проаналізовано функціонування антропоніму “Trump” та його деривативів у сучасному американському мас-медійному дискурсі, досліджено алюзивне використання прізвища Д. Трампа у мас-медіа, що актуалізує певні смислові асоціації у масового реципієнта, пов’язані з діяльністю цього політика   

Ключові слова:
антропонім, дериватив, оказіоналізм, мас-медійний дискурс, алюзивність   

Вступ. Обрання президентом США Дональда Трампа у 2017 році ознаменувало перехід до нових реалій американського політичного життя доби «пост-правди» (post-truth era). Стиль політичної діяльності Д. Трампа, який у мас-медіа називають Trumpism, руйнував межі традиційної американської політичної риторики завдяки асоціаціям з неполіткоректністю, вербальною агресією, дискримінаційними заявами та часом “непрезидентською” поведінкою політика. Метою статті є дослідження особливостей функціонування алюзивного антропоніма «Trump» та похідних від нього словотворів в англомовному масмедійному дискурсі.

  
Entrez Dans Le Futur. Біарріц, Франція.   

Посилання для цитування:

Чеботар Тетяна Вікторівна. «TRUMP» ЯК АЛЮЗИВНИЙ АНТРОПОНІМ В АМЕРИКАНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ // ''Entrez Dans Le Futur'' (міжнародна наукова конференція). ISBN 978-617-5083-31-1. Біарріц, Франція. С. 7 - 13. 2021 р. // Електронний ресурс: https://academconf.com/article/39 (дата звернення: 13.07.2024 р.)


Повна версія статті PDF

© 2021