1. Головна
  2. Архів
  3. Problems of innovative research

Problems of innovative research: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Колісник Вікторія Юріївна
РОЛЬ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДВИЩЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ПОКАЗНИК...
Анотація: стаття присвячена проблемі залежності застосованого особистісно орієнтов...
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, різнорівневий підхід,іноземна мова за ...
Problems of innovative research. Глазго, Великобританія. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Томчаковська Юлія Олегівна
СИНОНІМІЧНИЙ РЯД АНГЛОМОВНОЇ НОМІНАЦІЇ MAGIC
Анотація: стаття присвячена розгляду синонімічного ряду англомовної номінації magi...
Ключові слова: концепт, синонімічний ряд, понятійні ознаки
Problems of innovative research. Глазго, Великобританія. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Олексюк Оксана Євгенівна, Дульнєва Лідія Володимирівна
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ СПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ
Анотація: аналізується архитепічна структура особистості сучасних українських жіно...
Ключові слова: сексуальність, жіночність, архетип, психологічна гармонія, жінка у сучас...
Problems of innovative research. Глазго, Великобританія. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Демчишин Анатолій Анатолійович, Смаковська Ганна Миколаївна
РОЗГОРТКИ НЕРОЗГОРТНИХ ПОВЕРХОНЬ ТА СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ РО...
Анотація: в публікації розглянуто науково-технічну проблему побудови розгорток нер...
Ключові слова: розгортка, нерозгортна поверхня, комп’ютерне моделювання, Autodesk Inven...
Problems of innovative research. Глазго, Великобританія. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Шашко Е.А.
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОЙ ПР...
Анотація: актуальность проблемы обеспечения промышленной безопасности особенно воз...
Ключові слова: безопасность, опасные производственные объекты
Problems of innovative research. Глазго, Великобританія. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія