1. Головна
  2. Архів
  3. Діалог з науковим пізнанням

Діалог з науковим пізнанням: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Білан Дмитро Андрійович, Костенко Маргарита Андріївна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СПІВР...
Анотація: робота полягає у роз'яснені тих фізичних прийомів та елементів, які змож...
Ключові слова: фізична підготовленість, легка атлетика, рукопашний бій, гімнастика
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Жеглінська Тетяна Олегівна, Костенко Маргарита Андріївна
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
Анотація: ця робота дає змогу зрозуміти суть професійної етики поліцейського. Наяв...
Ключові слова: мораль, деонтологія, толерантність, презумпція
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Корівчак Анаіда Манвелівна
КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧА У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
Анотація: в роботі розглянуто і проаналізовано вплив рівня педагогічної культури н...
Ключові слова: педагогічна взаємодія, імідж сучасного педагога, формування позитивного ...
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Шендрик Юлія Володимирівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ...
Анотація: в роботі наведено проблемні питання застосування заходу забезпечення кри...
Ключові слова: захід забезпечення, тимчасовий доступ, кримінальне провадження
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Zinchenko Halyna Serhiivna
CHOOSING A POTENTIAL PARTNER TO CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR DOING BUSI...
Анотація: the purpose of the report is to highlight the necessary characteristics ...
Ключові слова: business partner, import, export, corporation, port
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Гром Анеля Олександрівна
МОВНА СТІЙКІСТЬ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Анотація: у роботі проаналізовано поняття мовної стійкості як складової мовної сві...
Ключові слова: мовна стійкість, мовна свідомість, мовна стабільність, білінгвізм, націо...
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Петрова Ольга Миколаївна, Москалюк Ілля Вікторович
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ЗАКРИТИХ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПО...
Анотація: в роботі представлено схему проведення робіт з рекультивації земель закр...
Ключові слова: рекультивація земель, тверді побутові відходи, полігони захоронення ТПВ,...
Діалог з науковим пізнанням. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія