1. Головна
  2. Архів
  3. Наукова праця в Україні та світі

Наукова праця в Україні та світі: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Корівчак Анаіда Манвелівна
ПРОБЛЕМИ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація: в роботі розглянуто характеристики видів булінгу в освітньому середовищі...
Ключові слова: булінг, фізичний булінг, економічний булінг, психологічний булінг, рефор...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Кузьменко Анастасія Олексіївна
ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ...
Анотація: у цій науковій розвідці висвітлені методологічні засади (фундаментальні ...
Ключові слова: методологія, підхід, доктор філософії, антропологія, екзистенціалізм, ак...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Швайко Богдана Олександрівна
РОЛЬ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ МІСТЕРА ДАРСІ У РОМАНІ ДЖЕЙН О...
Анотація: у статті описано лінгвостилістичні засоби репрезентації головного чолові...
Ключові слова: портретний опис, пряма характеристика, непряма характеристика, вербальни...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Бабенко Олексій Сергійович, Шендрик Юлія Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СЛІДЧИМ
Анотація: в роботі зазначено особливості проведення слідчим слідчої дії у вигляді ...
Ключові слова: слідчий, слідчі дії, обшук
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Гетьман Віталій Вікторович
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА
Анотація: проведеною науковою розвідкою у роботі детерміновано понятійно-категоріа...
Ключові слова: правопорушення, громадська безпека, громадський порядок
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Єрмолаєв Ігор Володимирович, Шендрик Юлія Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИМ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ СВІДКІВ В ХОДІ ДОСУД...
Анотація: в роботі досліджено особливості допиту неповнолітніх свідків, зазначено ...
Ключові слова: допит, свідок, неповнолітня особа, законний представник, кримінальне про...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Свердлов Дмитро Вікторович, Мамчій Олексій Іванович
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ЩО ПОСЯГАЮТ...
Анотація: забезпечення громадської безпеки та правопорядку – один із важливих факт...
Ключові слова: громадська безпека, громадський порядок, адміністративні правопорушення,...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Сіверська Зорина Ханларівна, Никифорова Олена Анатоліївна
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОШОКЕРАТА ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УДАРІ ЕЛЕКТРИКОЮ
Анотація: розглянуто вплив дії електрошокера на людину, та першу медичну допомогу ...
Ключові слова: медична допомога, електрошокер, потужність, сила, шок
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Сіверська Зорина Ханларівна, Шевяков Максим Олександрович
ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СТАДІЇ
Анотація: визначено поняття доказування у кримінальному процесі та деякі проблемні...
Ключові слова: вибори, виборчий процес, стадії виборчого процесу
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Сіверська Зорина Ханларівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація: визначено поняття доказування у кримінальному процесі та деякі проблемні...
Ключові слова: доказування, доказ, суб’єкти доказування, кримінальне провадження
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Шайнога Олеся Олександрівна, Шендрик Юлія Володимирівна
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВ...
Анотація: дана робота розкриває сутність усіх методів дослідження у криміналістиці...
Ключові слова: криміналістика, метод, дослідження
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Шендрик Юлія Володимирівна
ВИСНОВОК СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У ОКРЕМИХ ...
Анотація: в роботі розглянуто значення висновку судової почеркознавчої експертизи ...
Ключові слова: судова почеркознавча експертиза, доказ, кримінальне провадження, зловжив...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Яровицький Ігор Романович, Шендрик Юлія Володимирівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ СМЕРТНОЇ...
Анотація: розглянуто дискусійні питання щодо запровадження в Україні кримінального...
Ключові слова: смертна кара, довічне позбавлення волі, покарання
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Кнір Марія Олександрівна, Шульга Філіп Вікторович
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ...
Анотація: в результаті аналізу була побудована матриця ризиковості/складності прое...
Ключові слова: Міжнародні фінансові організації, МФО, державно-приватне партнерство, ДП...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Куниця Максим Вячеславович
ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Анотація: у статті розглянуто теоретичні основи визначення категорії «місцевий бюд...
Ключові слова: місцевий бюджет, місцеве самоврядування, місцеві фінанси, кошти місцевог...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Матяш Ярослав Олегович
ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ Е...
Анотація: проблеми митно-тарифного регулювання в Україні є негайним питанням безпе...
Ключові слова: електронна митниця, митна справа, митні процедури, безпека та економічни...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Geldimyradov Arslan Geldimyradovich
DETERMINATION OF RESERVOIR CHARACTERISTICS BASED ON STUDY OF PRESSURE CU...
Анотація: for planning production work on geologists of the hydrodynamic model of ...
Ключові слова: filtering, flyuid, configuration, unstuble regim, roof, sole, injection ...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Ковба Владислав Валериевич, Грабовец Оксана Николаевна, Ульянов Василий Юрьевич
К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ И ВИДАХ ПАЛЕОФАУНЫ В МРАМОРИЗОВАННЫХ ИЗВЕСТНЯКАХ КА...
Анотація: на территории б. СССР красноцветные мраморы и мраморизованные известняки...
Ключові слова: мраморизованный известняк, палеофауна, ярус, юрский период, гастроподы, ...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Савчук Тетяна Василівна, Шемберко Мар’яна Миколаївна
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ОБГРУНТОВАН...
Анотація: головною метою проекту є еколого-економічне обґрунтування сівозміни, роз...
Ключові слова: землеробство, сівозміна, ротації, культури, родючість, врожайність, грун...
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Сіверська Зорина Ханларівна, Казначеєв Дмитро Георгійович
ПАТОГЕНЕЗ ВІДМОРОЖЕННЯ,СТУПЕНІ ВІДМОРОЖЕННЯ, УСКЛАДНЕННЯ
Анотація: оцінити ефективність традиційних методів хірургічного та консервативного...
Ключові слова: травма, холод, відмороження, лікування
Наукова праця в Україні та світі. Київ, Україна. 2022 р.

Читати на сайті PDF версія