1. Головна
  2. Архів
  3. Науковий старт 2023

Науковий старт 2023: всі статті - постатейна розмітка конференції


1. Вінниченко Софія Дмитрівна, Карповський Сергій Вікторович
ПРОВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО, ТАКТИЧНОГО І СТРАТЕГІЧНОГО...
Анотація: у даній роботі наведено роль проведення працівниками поліції оперативног...
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативний аналіз, тактичний аналіз, с...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

2. Гарбузова Євгенія Олександрівна, Плахотний Артем Павлович
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація: в роботі розглянуто законодавче закріплення обмеження прав людини, їх пр...
Ключові слова: обмеження прав, воєнний стан, права та свободи людини
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

3. Забєлін Вячеслав Володимирович, Карповський Сергій Вікторович
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Анотація: у даній роботі наведені способи збирання оперативно-розшукової інформаці...
Ключові слова: оперативно-розшукова інформація, слідча дія, розвідувальне опитування
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

4. Конденко Даліла Юріївна, Карповський Сергій Вікторович
ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ЗА «ГАРЯЧИМИ СЛІД...
Анотація: у даній роботі наведено використання оперативного аналізу в розкритті зл...
Ключові слова: оперативно-кримінальний аналіз, принципи поліцейської діяльності, операт...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

5. Павленко Єлизавета Павлівна, Карповський Сергій Вікторович
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО І ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕ...
Анотація: у даній роботі наведено роль взаємодії слідчого та оперативного працівни...
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативний працівник, слідчий працівни...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

6. Савенко Ганна Богданівна, Богдан Аліна Євгенівна, Карповський Сергій Вікторович
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОРД В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
Анотація: у даній роботі проаналізовано особливості та проблемні питання вивчення ...
Ключові слова: особливості, недоліки, тенденції, кримінальна протиправність, заняття, к...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

7. Татавцев Денис Олександрович, Карелін Єгор Дмитрович, Карповський Сергій Вікторович
ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕ...
Анотація: в роботі досліджено національне законодавство з оперативно-розшукової ді...
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, кримінальн...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

8. Щербина Дар’я Віталіївна, Карповський Сергій Вікторович
ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗА...
Анотація: у даній роботі наведено роль службових собак під час здійснення оператив...
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативні підрозділи Національної полі...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

9. Базильчук Марія Георгіївна, Швець Оксана Вікторівна
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬН...
Анотація: у роботі актуалізовано окремі аспекти проблеми формування професійної пі...
Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивна дошкільна освіта, готовність майбутніх вих...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

10. Вишневецька Любов Володимирівна, Клим Мар’яна Ігорівна
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Анотація: в роботі розкрито соціально-педагогічну діяльність з обдарованими дітьми...
Ключові слова: соцальний педагог, обдаровані діти, соціально-педагогічна робота
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

11. Касянчук Євгенія Вікторівна, Швець Оксана Вікторівна
ПРОБЛЕМА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ...
Анотація: в роботі подано аналіз понять «потенціал» та «творчий потенціал майбутнь...
Ключові слова: потенціал, творчий потенціал, вихователь закладу дошкільної освіти, твор...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

12. Теплицька Ірина Ігорівна
МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Анотація: у статті описані труднощі опанування англомовної фонетичної компетенції,...
Ключові слова: фонетична компетенція, фонетична навичка, фонетична зарядка
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

13. Багрій Ірина Романівна, Гринців Мар’яна Василівна
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКОЮ В СІМ’Ї
Анотація: в роботі зазначається теоретична значимість проблеми, її недостатня вивч...
Ключові слова: насильство в сім'ї, види насильства, наслідки насильства, жорстоке повод...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

14. Лип’юк Анна Миколаївна, Захаренко Людмила Миколаївна
НАСТРІЙ КУРСАНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація: представлено результати дослідження настрою курсантів-першокурсників зак...
Ключові слова: настрій, курсанти, воєнний стан
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

15. Михайлюк Іванна Олександрівна, Захаренко Людмила Миколаївна
РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Анотація: у статті представлено результати проведеного анонімного опитування студе...
Ключові слова: емоції, курсанти, студенти, здобувачі вищої освіти
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

16. Поєдінцев Ігор Анатолійович, Галустян Олена Аркадіївна
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я – СКЛАДОВА СТРЕСОСТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ
Анотація: у статті представлено результати проведеного анонімного опитування курса...
Ключові слова: здоров’я, культура здоров’я, здоров’язберігаюча компетентність, курсанти...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

17. Хлуд Дар’я Євгеніївна, Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
Анотація: у статті представлено результати проведеного психодіагностичного вивченн...
Ключові слова: особистісні якості, курсанти, психогеометрія
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

18. Окренець Володимир Юрійович
ПРОБЛЕМАТИКА КЛАСИФІКАЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...
Анотація: в роботі розширено поділ інвестицій за об’єктами вкладень, визначено осн...
Ключові слова: інвестиції, доходи від інвестиційної діяльності, класифікація інвестицій...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

19. Гарбузова Євгенія Олександрівна, Журавель Олександр Анатолійович
СФЕРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Анотація: в роботі розглянуто питання законодавчого закріплення та взаємодії сфери...
Ключові слова: фізична культура і спорт, правоохоронні органи, підстави та завдання
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія

20. Шульга Анастасія Євгенівна, Журавель Олександр Анатолійович
ВАЖЛИВІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРІОД
Анотація: в роботі розглянуто особливості та принципи фізичного виховання поліцейс...
Ключові слова: фізичне виховання, підготовка, заклади, професійна підготовленість, фізи...
Науковий старт 2023. Київ, Україна. 2023 р.

Читати на сайті PDF версія